P

Początek nowego roku 2019 przyniósł nowe ustawy dotyczące gospodarki odpadami. Firmy zajmujące się tą działalnością stanęły więc przed zadaniem dostosowania się do nowych kryteriów.

Również firma Honest – jako wiodący lider branży odpadowej – postawiła sobie za cel jak najszybsze wdrożenie wszelkich dostosowań.

– Chcemy być nie tylko najlepszym mobilnym serwisem wyposażonym w niezawodny sprzęt do przewozu odpadów, który na zgłoszenie klienta potrafi zareagować w trybie natychmiastowym, ale również chcemy posiadać najlepszą gospodarkę odpadami – podkreśla Karol Kleniewski, właściciel gdańskiej firmy Honest.

Honest oferuje m.in. usługi z zakresu rozbiórki i wyburzania – ten zakres działalności jest stosunkowo nowy, ponieważ przedsiębiorstwo świadczy je dopiero od trzech lat. Mimo tak krótkiego okresu działalności w branży rozbiórkowej zdołało zrealizować już kilkadziesiąt tego rodzaju inwestycji. Wachlarz zleceń przekazywanych przez klientów był zróżnicowany: od jednorodzinnych domków mieszkalnych, poprzez wielokondygnacyjne bloki, gospodarstwa rolne, trakcje kolejowe, stare nadmorskie ośrodki wypoczynkowe, aż po infrastrukturę odkrywkowych kopalni kruszyw, drogi, betonowe place a nawet oczyszczalnie ścieków.

– Posiadamy zintegrowane pozwolenia dotyczące gospodarki odpadami (transport, zbieranie, przetwarzanie) – wyjaśnia Karol Kleniewski, właściciel firmy Honest. – Gwarantujemy przyjazne dla środowiska postępowanie z odpadami, rzetelnie wypełniając obowiązki zawarte w ustawie o odpadach zapobiegając i zmniejszając negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność o wynajem kontenerów, wynajem maszyn budowlanych z takich jak koparko-ładowarki, koparki gąsiennicowe oraz koparki przeładunkowe.

/raf/

Honest
ul. Litewska 11/13, Gdańsk
tel. kom.: 515192851
tel. / fax: 583058844
e-mail: biuro@honest.com.pl
http://www.honest.com.pl/