C

Chce rozmawiać ze wszystkimi i marzy o tym, aby nikogo nie zawieść. Z Marcinem Kopitzkim, zastępcą wójta gminy Kosakowo, rozmawia Anna Walk.

Najpierw sołtys Rewy, później przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, a teraz druga, zaraz po wójcie Marcinie Majek, najważniejsza osoba w gminie Kosakowo. Sukcesywnie pnie się Pan po szczeblach kariery samorządowej. Czy zdążył się Pan już odnaleźć na stanowisku zastępcy wójta gminy Kosakowo?

Z samorządem związany jestem już od dawna, swoją pracę społeczną rozpocząłem w Radzie Sołeckiej, mając bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Wiedziałem, jakie trapią ich problemy, a o ich rozwiązaniu rozmawiałem w urzędzie. W ten sposób poznałem strukturę Urzędu Gminy, co dziś procentuje. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady to kolejne cenne doświadczenie, które dziś pozwala mi na płynne prowadzenie spraw, które powierzył mi do realizacji wójt. Pełniąc funkcję zastępca wójta, czuję dużą odpowiedzialność, zwłaszcza że codziennie pojawiają się sytuacje nieprzewidziane i wszystko bardzo dynamicznie się zmienia. Wierzę jednak, że przy wsparciu najbliższych, pracowników Urzędu Gminy i samego wójta znajdziemy najlepsze rozwiązania dla naszej gminy i jej mieszkańców.

Wcześniej zawodowo związany był Pan ze Starostwem Powiatowym w Pucku. Najpierw pracował Pan w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a następnie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Jakimi sprawami zajmuje się Pan w Urzędzie Gminy Kosakowo?

Z racji swoich kompetencji koordynuję pracę referatów, zajmujących się sprawami dotykających codziennego życia, takich podstawowych problemów, z którymi mierzymy się każdego dnia. Bardzo mi to odpowiada, gdyż mam bezpośredni kontakt z naszymi mieszkańcami. Nadzoruję pracę Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referatu ds. Oświaty, Referatu ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji. To szerokie spektrum działań bardzo bliskie mieszkańcom. Są to m.in. codzienne rozmowy z nauczycielami o codziennych problemach, z jakimi mierzy się oświata w naszej gminie, jak i w państwie. Z racji położenia gminy bardzo ważna jest turystyka i sport, rozwój wszystkich sportów wodnych oraz wspaniale rozwijająca się baza klubu piłkarskiego Sztorm Kosakowo. Pełnię również nadzór nad Strażą Gminną, która jako formacja mundurowa nie zawsze ma dobrą opinię. Chcę, aby to się zmieniło. Straż Gminna Kosakowo zostanie włączona w różne projekty społeczno-edukacyjne. Chcę rozpocząć cykl spotkań w szkołach, aby nasze dzieciaki wiedziały, co robić w sytuacjach niebezpiecznych.

We wtorki i czwartki otwiera Pan drzwi swojego gabinetu dla mieszkańców i pozostałych zainteresowanych. Z jakimi sprawami można się do Pana zgłaszać?

Jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi mieszkańcami, przedstawicielami różnych środowisk. Wierzę, że wiele problemów można rozwiązać poprzez otwartość i rozmowę. Jednak w związku z zakresem moich kompetencji najczęściej spotykam się z mieszkańcami i przedstawicielami różnych instytucji właśnie w tematach komunalnych, ochrony środowiska sportu czy oświaty. Zapraszam oczywiście we wszystkich sprawach, abyśmy mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Dialog z mieszkańcami, otwartość na współpracę z przedstawicielami różnych środowisk, a może konieczność sprostania oczekiwaniom wyborców? Na co stawia Pan w pracy samorządowca?

Przede wszystkim na zadowolenie wszystkich grup społecznych, wszystkich mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że to trudne. Każdy z nas ma przecież inne spojrzenie na różne sprawy. Chcę jednak rozmawiać, konsultować się ze wszystkimi. Choć czasami się nie zgadzam to myślę, że zawsze można znaleźć ten złoty środek. Wprowadzamy do Gminy Nową Jakość i tak chcę, abyśmy byli odbierani.

Poprawa infrastruktury drogowej, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu, a może rozwój kanalizacji sanitarnej? Co będzie priorytetem dla gminy Kosakowo w 2019 roku?

Priorytetem w sferze inwestycji będzie budowa Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Będziemy robić wszystko, aby już od 1 września 2020 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnej i komfortowej placówce. Dodatkowo nadal będziemy realizować prace zmierzające do rozbudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej, a także modernizacji nawierzchni dróg. Obecnie prowadzimy konsultacje z mieszkańcami, których głównym celem jest dostosowanie komunikacji autobusowej do potrzeb naszych mieszkańców. Z uwagi na rosnącą liczbę mieszkańców ważna jest również inwestycja związana z budową przedszkola samorządowego. Pracujemy także nad polityką senioralną, którą zamierzamy wdrożyć w najbliższym czasie. Jednym z jej głównych elementów ma być powołanie Rady Seniorów Gminy Kosakowo. W planach mamy również utworzenie klubu seniora z prawdziwego zdarzenia. Innym pomysłem jest stworzenie bazy informacji turystycznej, której oferta skierowana zostanie zarówno do turystów, jak i mieszkańców. Pod koniec stycznia organizujemy spotkanie z osobami, które są bezpośrednio zainteresowane realizacją powyższego przedsięwzięcia. Staramy się coraz bardziej aktywować mieszkańców w różnego rodzaju działania. Ich pomysły często są bardzo trafne.

Najważniejsze wyzwania dla Pana to…?

Zawodowym wyznaniem na pewno jest sprawne przeprowadzenie planowanych inwestycji, zamierzeń, planów. Pewność, że zrobiłem wszystko, co można było, by nasi mieszkańcy byli zadowoleni. Żeby żyło się w gminie szczęśliwie, z bogatą ofertą dla dzieci, dorosłych seniorów i odwiedzających nas corocznie turystów.