W

W zabytkowych świątyniach na terenie gminy Cedry Wielkie zakończone zostały prace remontowe i konserwatorskie. Prowadzone działania były efektem realizacji projektu, który został dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Co zostało zrobione? Na terenie gminy Cedry Wielkie dokonano między innymi renowacji domu podcieniowego w Miłocinie. W ramach zadania odnowiono i wykończono pomieszczenia zabytkowe obiektu. Dodatkowo zagospodarowany został teren wokół budynku, który powstał w 1731 roku. Pracom renowacyjnym poddany został również kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. Powyższe przedsięwzięcie polegało na izolacji obiektu, remoncie i renowacji dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamentów oraz odtworzeniu chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmowała również uporządkowanie terenu wokół świątyni. Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. Jeżeli chodzi o prace w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach, to główne zadanie polegało na rekonstrukcji drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec II wojny światowej. W tym przypadku koszt przedsięwzięcia to ponad 1,22 mln zł. Częściowo odnowiony został również kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, gdzie renowacji poddane zostały m.in. ściany wewnętrzne, zabytkowe witraże, drzwi wejściowe i drewniany strop. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 915 tys. zł. Nadto zmodernizowano pokrycie dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz ogrodzenie wokół budynku świątyni. Koszt zadania wyniósł blisko 400 tys. zł.

Prace przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Dzięki dofinansowaniu europejskiemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego oraz budżetu gminy Cedry Wielkie i środków własnych poszczególnych parafii, blask obiektów sakralnych został przywrócony, a Żuławy i Pomorze zyskały nowy, silny produkt turystyczny. Nie ulega wątpliwości, że tak wzmocniona marka Żuław przyczyni się do wzrostu atrakcyjności województwa pomorskiego na tle kraju i Europy. Magia Żuław będzie mogła być także ponownie odkryta przez sąsiadów – mieszkańców Trójmiasta, Kaszub, Kociewia, czy Powiśla.