R

Rozpoczyna się budowa nowego budynku, który stanie obok obecnej siedziby Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Inwestycja pochłonie 10 mln zł.

Budowa będzie mieć istotny wpływ na rozwój różnych branż rzemieślniczych w powiecie wejherowskim. Właściciele firm zyskają bowiem miejsce, gdzie w założeniu mają być wdrażane najnowocześniejsze technologie, natomiast uczniowie będą mieli możliwość skorzystania ze znacznie szerszego praktycznego kształcenia zawodowego. Młodzi ludzie będą odbywać praktyki nie tylko w szkolnych pracowniach, ale i w zakładach pracy.

– W budynku zainstalowane będą najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, chcemy wdrożyć najnowsze rozwiązania technologiczne w takich branżach, jak np. stolarka, budowlanka, hydraulika – wyjaśnia Brunon Gajewski, Starszy Cechu. – Chcemy wspierać w ten sposób mistrzów szkolących. Korzystać z nowego obiektu będą zarówno uczniowie, którzy będą mogli tam zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i uczyć się na nowoczesnym sprzęcie, a także mistrzowie. Będziemy tu ściągać przedstawicieli zagranicznych firm, którzy będą prezentować wszystkie nowinki pojawiające się na rynku.

Cała inwestycja kosztować będzie ok. 10 mln zł, z tego 6,5 mln zł sam budynek, a reszta to wyposażenie i dokształcenie pedagogów.

– Gratuluję wejherowskiemu cechowi konsekwencji i skuteczności w działaniach – powiedział poseł Kazimierz Plocke. – Życzę, aby czas realizacji inwestycji był jak najkrótszy.

Na uroczystość podpisania umowy z wykonawcą zaproszono wielu gości, m.in. przedstawicieli samorządów powiatu, miasta i okolicznych gmin.

– Podpisanie tej umowy to bardzo ważny moment – podkreślił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Jako prezydent mam świadomość, jak skomplikowana jest procedura pozyskania środków unijnych. Ja mam cały aparat urzędniczy, wszyscy pracownicy się angażują, przygotowując procedury i pilnując, żeby były zrealizowane. A Starszy Cechu, nie mając tego aparatu i ludzi wyszkolonych w tych procedurach unijnych, zdobył 10 milionów złotych. Jestem pełen podziwu, chylę czoła. To prawdopodobnie jedyny cech w kraju, któremu udało się dokonać czegoś takiego. Zdobycie pieniędzy i doprowadzenie do podpisania umowy to ogromny sukces. A wykonawcy życzę, żeby bez problemu udało mu się w terminie zrealizować tę inwestycję.

– Tu wydarzył się prawdziwy cud – dodała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Faktem staje się realizacja tej inwestycji. Droga, aby doprowadzić to do podpisania umowy z wykonawcą, była długa i ciężka, dlatego cieszę się, że udało się to. Wspólnie podejmowaliśmy wiele inicjatyw w zakresie szkolnictwa zawodowego. W całości jest to projekt systemowy, wojewódzki, i konieczne było ustalanie, w których częściach powiatu jakie branże będziemy rozwijać.

Po podpisaniu umowy przyszedł czas na życzenia i podzielenie się opłatkiem.

– Dużo zdrowia, radości, zadowolenia i aby przyszły rok był dla biznesu stabilny i taki, który przynosi dobre dochody – życzył zebranym prezydent Krzysztof Hildebrandt.

– Życzę wszystkim dużo sił i spokojnego podejścia do zadań, które są przed nami – dodała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Ale jeśli będziemy ze sobą współpracować, rozmawiać i wzajemnie się uzupełniać, to podołamy tym zadaniom. Życzę również stabilizacji, zadowolonych klientów i dobrych kontraktów.

– Wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą życzę, żebyście kończąc jeden dzień działania wiedzieli, w jakich warunkach będziecie działali w dniu następnym, a nie dowiadywali się tego rano – życzył z kolei przedsiębiorcom Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo. – Zdrowia, pogodnych, rodzinnych świąt i udanego kolejnego roku w działalności oraz w życiu osobistym.

Rafał Korbut