N

Nieco ponad pół roku po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia klastra energetycznego Malbork-Żuławy oficjalnie zaprezentowano siedzibę stowarzyszenia. W środę – 20 lutego uroczystego otwarcia dokonał starosta Mirosław Czapla, który w swej przemowie zwrócił uwagę na główne cele inicjatywy.

Uroczyste otwarcie siedziby

Siedziba klastra mieści się w jednym z pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Malborku. Nadzór nad działalnością organu sprawować będzie Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego i to na pracownikach tego działu spoczywać ma jego funkcjonowanie. Warto podkreślić, iż w ramach działalności nie zostanie zatrudniona żadna nowa osoba. Jak informowało wcześniej Starostwo – klaster jest nową inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wypracowanie oraz wspieranie działań dążących do wykreowania zrównoważonego energetycznie obszaru w oparciu o odnawialne źródła energii, ale nie tylko. Zadaniem klastra jest również pobudzenie rozwoju oraz zwiększenie dostępności tychże źródeł w powiecie. Przypomnijmy, że klaster obejmuje swym zasięgiem cały powiat malborski zrzeszając osoby prawne, fizyczne oraz instytucje samorządu terytorialnego. Otwarta formuła przedsięwzięcia sprawia, że przynależność do porozumienia jest dobrowolna.

Najpierw odpowiednia strategia

Spotkaniu poprzedzającym uroczyste otwarcie siedziby przewodniczył starosta i wiceprzewodniczący rady klastra – Mirosław Czapla oraz Jerzy Szałach – burmistrz Nowego Stawu. Pośród zaproszonych gości nie zabrakło również burmistrza Malborka – Marka Charzewskiego. Obecność burmistrza jest ważna ze względu na fakt, iż Miasto Malbork nie przystąpiło jeszcze do porozumienia klastrowego. Tego rodzaju deklaracja została natomiast złożona przez miasto i gminę Nowy Staw, gminę Stare Pole oraz gminę Wiejską Malbork. Polski rząd na inicjatywę związaną ze źródłami energii odnawialnej przekazał 2 miliardy złotych, zaś kreatorzy przedsięwzięcia nie ukrywają, że chętnie skorzystają ze wspólnej puli w celu inwestowania w ruchy proekologiczne. Aby tak się stało najpierw trzeba przygotować odpowiednią strategię, która pozwoli na uzyskanie certyfikatu będącego fundamentem dla pozyskania środków. Poza przygotowaniem strategii trwają również prace nad oficjalnym logo klastra – członkowie porozumienia wybiorą najbardziej odpowiednią propozycję spośród nadesłanych i zaprezentowanych.

 

Mirosław Czapla
Starosta Malborka i Wiceprzewodniczący rady Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy – 

„Zanim pozyskamy pieniądze przeznaczone na rozwój inicjatywy musimy przygotować odpowiednią strategię. W ciągu miesiąca zamierzamy wybrać firmę, która ją przygotuje i wskaże możliwości oraz kierunki działań. Z odpowiednią strategią wystąpimy do Ministerstwa Energii o pozyskanie certyfikatu pozwalającego nam i współpracującym podmiotom pozyskać fundusze. Mamy nadzieję, że do końca roku uda nam się taki certyfikat uzyskać, choć nie jest to łatwa sprawa.”