P

Po raz kolejny w ramach Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, odbyła się gala konkursu „Pracodawca Przyjazny Szkole Zawodowej”.

Tym razem w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, popularnej “Batorówce” we Wrzeszczu. Wśród gości Gali nie mogła zabraknąć przedstawicieli największej w woj. pomorskim organizacji gospodarczej – PRACODAWCÓW POMORZA. Nowością było, że o zasługach firm, zwycięskich w dziele opieki nad szkołami, mówili ich uczniowie. Młodzież z „Batorówki”, która gościła w swoich murach gości Gali, przygotowała ciekawy program artystyczny, zaprezentował się zespół tańca kaszubskiego oraz grupa wokalna. Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, podziękował dyrektorom i nauczycielom oraz uczniom – za wspólne zaangażowanie w proces zwiększania kadr zawodowych na rynku pracy. Najbardziej jednak honorował tych, którzy zapewniają młodym miejsca pracy i dbają, aby absolwenci mieli jak najwyższe i najnowocześniejsze kwalifikacje.

– Jaki sens miałoby szkolnictwo zawodowe dzisiaj bez zaangażowania pracodawców – pytał retorycznie. To także oni mają wkład w przygotowywanie programów nauczania. Działając w szkołach pomagają im podnosić standardy kształcenia, często wyposażając je w najnowocześniejsze urządzenia, umożliwiają młodym ludziom odbywanie praktyk. Bardzo dziękuję wszystkim pracodawcom za zaangażowanie i mam nadzieję, że uda nam się współpracować jeszcze ściślej. Dziękował też gospodarzom uroczystości, czyli dyrektor Elżbiecie Paprockiej, nauczycielom i uczniom “Batorówki”, którzy zrobili wszystko, aby uroczystość wypadła okazale. Pomorska kurator oświaty – Monika Kończyk – również podziękowała pracodawcom za współpracę ze szkołami.

Nagrodzone firmy:

 • Nagrodę GRAND PRIX otrzymała firma DUBIŃSKI Pracownia Stolarki Artystycznej współpracująca z Państwowymi Szkołami Budownictwa.

 • Grupa Zdunek Sp.z o.o. otoczyła opieką Pomorskie Szkoły Rzemiosł, jest to placówka zorganizowana i prowadzona przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • Robod S.A., wytwórca odzieży roboczej, w tym ochronnej, został nagrodzony za współpracę z Zespołem Szkół Kreowania Wizerunku. Fot. 4013 Od prawej: wiceprezydent Piotr Kowalczuk, przedst. Robodu, dyr szkoły Iwona Wirkus – Romanowska, uczeń

 • Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A. ma pod swą pieczą Zespół Szkół Morskich

Pozostali laureaci to:

 • Zeus S.A.

 • Grupa LOTOS S.A.

 • Golden Tulip Gdańsk Residence

 • Hotel „Mercure” Gdańsk Posejdon

 • UNILEVER Polska S.A. odział Banino

 • Hejne&Zaremba Sp.zo.o.

 • Motor Centrum Sp.zo.o.

 • Grupa Hotelowa Orbis- Region Północny

 • Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku

 • Federal-Mogul Bimet S.A.

 • Chopin Telewizja Kablowa Sp.zo.o.