Z

Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie większej liczby uczniów, którzy pójdą od września do szkół ponadgimnazjalnych – to najważniejsze z tematów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego.

Po raz pierwszy w tym roku starostowie wszystkich pomorskich powiatów spotkali się na roboczym Konwencie, by wymienić się doświadczeniami, przedyskutować najistotniejsze sprawy i opracować wspólne stanowisko.

Od lewej – Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny, Starosta Kartuski, Bogdan Łapa, Starosta Nowodworski, Jacek Gross.

Najistotniejszą kwestią jest obecnie edukacja w kontekście podwójnego rocznika oraz planowanego strajku nauczycieli. Uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe nie obowiązuje rejonizacja. Powiaty wiedzą zatem, ilu jest i ilu będzie absolwentów szkół, ale to, którzy uczniowie będą chcieli kształcić się w danym powiecie, a którzy postanowią kontynuować naukę np. w Trójmieście czy w innym powicie, to jedna wielka niewiadoma.

Od lewej: Starosta Starogardu Gdańskiego, Kazimierz Chyła, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Joanna Witkowska

Konwent zorganizowano w pałacu w Kłaninie.

– Pierwszy merytoryczny w tym roku Konwent organizowany jest w najbardziej wysuniętej na północ części województwa pomorskiego, czyli w powiecie puckim – powiedział Jarosław Białk, starosta pucki. – Jednym z największych wyzwań, które nas czekają, są kwestie związane z edukacją. W tym roku do szkół ponadgimnazjalnych przyjdą dwa roczniki, czyli absolwenci ostatnich klas gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych. Musimy być na to dobrze przygotowani.

– Dla uczniów kończących gimnazjum i uczniów kończących szkoły podstawowe są inne kierunki kształcenia, inna podstawa programowa – dodała Gabriela Lisius, starosta wejherowski. – Nie można ich łączyć w klasach, dla każdego trzeba znaleźć miejsce. To wiąże się nie tylko z nowymi programami nauczania, ale również z nową kadrą nauczycielską.

– Subwencje zostają u burmistrzów i prezydentów (nie mówię tu o starostach grodzkich), natomiast młodzież z częścią nauczycieli przechodzi do starostów – dodał Mirosław Czapla, starosta malborski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. – To problem, który dotyka wszystkich starostw w Polsce. Powiat malborski jest dobrze przygotowany do planowanych zmian, w ostatnim czasie przekazaliśmy szkołę rolniczą w Nowym Stawie burmistrzowi tej gminy, mamy też przygotowane obiekty. Absolutnie nie grozi nam sytuacja, w której lekcje odbywałyby się np. po godz. 15.00 w piątek. W naszym przypadku szacujemy, że chodzi o dodatkowych 750 uczniów. Przez 4 miesiące będziemy musieli dopłacać ze swojego budżetu, ponieważ subwencje są nieruszalne i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast w następnych latach subwencja będzie wyższa.

Podstawowym celem spotkań starostów jest wypracowanie stanowisk w różnych sprawach.

Od lewej: Starosta Słupski,
Paweł Lisowski, Starosta Chojnicki, Marek Szczepański, W-ce Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski.

– Gdy zjeżdżają się samorządowcy z całego województwa zarządzający średnim, czyli powiatowym szczeblem administracji, to nasz wspólny głos jest słyszalny – dodał Jarosław Białk. – Wymieniamy poglądy w różnych obszarach działalności. Czasem inaczej podchodzimy do różnych spraw, więc Konwent jest okazją do zaprezentowania dobrych praktyk i rozwiązań, które – o ile sprawdziły się w jednym powiecie – można później wprowadzić w innych regionach. Często na takie spotkania zapraszamy przedstawicieli różnych instytucji i stowarzyszeń, którzy przedstawiają stan aktualny lub plany legislacyjne. Jesteśmy w stanie do tego się odnieść oraz pewne rzeczy skorygować.

Od lewej – Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Starosta Kościerski Alicja Żurawska.

Warto dodać, że jeden ze starostów pomorskich – Mirosław Czapla – został niedawno członkiem Zarządu Powiatów Polskich

– Na poziomie ogólnokrajowym, jako członek zarządu ZPP, interesuje mnie podział środków dla powiatów – powiedział starosta malborski. – Jestem jedynym członkiem w zespole ds. metropolii, a ze względu na to, że jestem także członkiem zarządu Metropolii Gdańskiej, mam nadzieję, że w końcu nie tylko Metropolia Śląska będzie oficjalnie zaakceptowana przez Sejm. Będę wspierał cały nasz region, będę wspierał działania prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu. To ogromna szansa zarówno dla powiatu malborskiego, jak i całego Pomorza.

Od Lewej: Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn, W-ce Starosta Sztumski, Kazimierz Szewczun.

Pod koniec Konwentu swoje oferty przygotowane dla samorządów zaprezentowały prywatne przedsiębiorstwa. Jednym z nich była firma „Elmot”, producent modułowych budynków pasywnych.

– Budowanie alternatywne to zarówno dostosowanie do zmiennych warunków atmosferycznych, jak również zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – tłumaczył Jarosław Wasielewski, prezes i właściciel przedsiębiorstwa. – Nasza firma produkuje domy modułowe już od kilku lat. Moduły są najbardziej zaawansowaną formą prefabrykacji. Mają wiele zalet – są bardzo oszczędne, skraca to czas budowy, dają takie możliwości konstrukcyjne, jakich nie zapewnia budownictwo tradycyjne. Poza tym taki budynek można zdemontować i przetransportować w inne miejsce, ponadto rozbudowa o kolejne moduły i zwiększenie powierzchni domu nie jest żadnym problemem. Budujemy zarówno obiekty prywatne, jak również użyteczności publicznej.

Rafał Korbut
Fot. Piotr Zagiell