W

W Gdańsku rusza siódma edycja budżetu obywatelskiego. Do 15 kwietnia każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję zmiany w swojej dzielnicy lub mieście.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł.

Zasady prowadzenia Budżetu Obywatelskiego przyjęte podczas styczniowej sesji Rady Miasta przyniosą kilka znaczących zmian. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w Budżecie Obywatelskim.

Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach niebędących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego, 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.