W

Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński, podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej reprezentowanym przez jej dziekana, prof. dr hab. inż. arch. Lucynę Nykę.

Przedmiotem współpracy jest przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przestrzeni stanowiącej tereny dawnej Gminnej Spółdzielni „SCH” w miejscowości Cedry Wielkie. W ramach zawartej umowy sześćdziesięciu studentów Wydziału Architektury podzielonych na trzy bądź czteroosobowe grupy wykona projekty funkcjonalno-przestrzenne, nawiązujące do kultury regionu Żuław.

Efekty prac studentów oceni powołana komisja ds. architektury i urbanistyki, która wyłoni autorów najciekawszych koncepcji. W założeniu konkursu prace mają uwzględniać koncepcję osiedla mieszkaniowego z funkcją usługową, nową siedzibę Urzędu Gminy, centrum kulturalne (kino i galerię), minicentrum handlowe oraz rewitalizację dwóch budynków, tj. dawnego spichlerza na cele kulturalne i byłego budynku administracyjnego na cele usługowe, a także stworzenie przestrzeni publicznej w formie placu. Termin wykonania prac został ustalony na koniec czerwca 2019 roku. Najciekawsze koncepcje zostaną zaprezentowane w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Podpisana umowa ma być początkiem współpracy, która w przyszłości powinna zaowocować kolejnymi projektami. Studenci przygotowują koncepcje zagospodarowania terenów, które należą do Gminy Cedry Wielkie.