L

Loża Gdańska BCC pod przewodnictwem Kanclerza Macieja Dobrzynieckiego zorganizowała spotkanie z udziałem Prezesa i Założyciela Business Centre Club Marka Goliszewskiego. Wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej gdańskiego portu lotniczego. Tematem spotkania były „Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w latach 2019-2020”.

Działalność Business Centre Club

Loża Gdańska BCC zrzesza największe podmioty gospodarcze województwa pomorskiego. Główne przesłanie oraz podstawowa działalność Loży koncentruje się na tworzeniu optymalnych warunków do współpracy na łamach tak władzy samorządowej jak i państwowej. Odpowiedzialność za region wymaga bowiem współdecydowania o kluczowych warunkach rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu. Członkowie regionalnych lóż uczestniczą w gremiach ustanowionych przez władze lokalne – ponadto są inicjatorem spotkań oraz dyskusji z regionalnymi decydentami. Istotnym zadaniem organizacji jest wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Szanse i zagrożenia

Prezes Marek Goliszewski w swym wystąpieniu zapoznał uczestników spotkania z szansami oraz potencjalnymi zagrożeniami, które czekają na przedsiębiorców w najbliższych miesiącach. Prezes BCC wskazał na konkretne problemy towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej tak na Pomorzu, jak i w skali kraju, przypominając zgromadzonym o licznych interwencjach gospodarczych zrealizowanych przez BCC na rzecz członków klubu. Ważnym momentem wystąpienia Prezesa Goliszewskiego było zwrócenie uwagi na symptomy nadchodzącego spowolnienia gospodarczego oraz ukazanie potencjalnych skutków z nim związanych. Gość specjalny zwrócił także uwagę na niepokojące czynniki w postaci wysokiego długu publicznego, deficytu budżetowego, a także nadmiernego wzrostu konsumpcji. Do zagrożeń towarzyszących działalności gospodarczej na terenie kraju, Prezes Marek Goliszewski zaliczył m.in. sztywny kodeks pracy, wzrost poziomu biurokracji, a także surowość prawa gospodarczego. Druga część spotkania zmieniła się w panel dyskusyjny podczas którego członkowie klubu prowadzili otwarte i merytoryczne rozmowy na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

Nadchodzące wyzwania

Z dyskusji prowadzonej przez członków BCC wynikało, że obecna sytuacja daleka jest od idealnej. Przed nimi sporo palących problemów i wyzwań. Do najważniejszych należy uproszczenie procedur związanych z zezwoleniami na pobyt cudzoziemców w Polsce, zachęcenie ich do pozostania w naszym kraju, powrót do zasady „kontrola zapowiedziana”, zniesienie solidarnej odpowiedzialności VAT’u oraz rozwiązanie problemów energetycznych.

Maciej Dobrzyniecki,
Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Gdańskiej BCC

Związek Pracodawców BCC od 27 lat współtworzy sukces gospodarczy z polskimi przedsiębiorcami, bez względu na źródło pochodzenia kapitału czy formę organizacji, oraz jest świadomy swojej roli i konieczności reprezentowania interesów przedsiębiorców w dialogu społecznym z władzami centralnymi i samorządowymi. Choć nasz region jest bogaty w firmy osiągające znakomite wyniki, zarządzane przez menedżerów najwyższej klasy, a Trójmiasto i Pomorze systematycznie zyskują na międzynarodowej arenie dzięki ich działalności, rynek i otoczenie zewnętrzne biznesu stawia niemałe wyzwania. Są one związane m.in. z rekordowo niskim bezrobociem, a co za tym idzie bolączką braków kadrowych w przedsiębiorstwach. Dotyczą one także ułatwień administracyjnych w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę, które nie postępują w tempie, o które przedsiębiorcy postulowali już wielokrotnie. Na horyzoncie dla działalności gospodarczej BCC dostrzega także zagrożenia wynikające ze zmian legislacyjnych generujących nowe obciążenia dla firm lub komplikujących i tak już nieproste przepisy prawa. Z dużym niepokojem BCC odbiera również zaawansowane prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a z negatywną oceną spotykają się również zasady wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych do każdej firmy oraz nieczytelne procedury rezygnacji z PPK.