2

24 wspólne przedsięwzięcia kulturalne Gdańska i województwa pomorskiego zostały dofinansowane. Gdańscy radni przegłosowali pomoc finansową dla sześciu instytucji kultury, działających w Gdańsku, a niebędących samorządowymi instytucjami kultury.

Teatr Wybrzeże otrzymał 700 tys. zł na dwa projekty, tj. jedenastą edycję „Wybrzeża Sztuki” i prezentację spektakli Teatru Dada von Bzdülöw. Opera Bałtycka dzięki wsparciu finansowym pokaże trzy premiery. Najwięcej wspartych projektów zgłosiła Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Wśród nich znalazła się m.in. słynna Gdańska Jesień Pianistyczna. Łącznie pomoc finansową Filharmonia otrzyma w kwocie 400 tys. zł. Również 400 tys. zł przyznano Nadbałtyckiemu Centrum Kultury. Wśród działalności Muzeum Narodowego wsparcie finansowe uzyskało wydanie pięciu publikacji. „Weekend z archeologią” i wystawa czasowa „Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku” – to dwa działania Muzeum Archeologicznego, które otrzymały 100 tys. złotych.