T

Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie. Realizacja inwestycji ma poprawić bezpieczeństwo, a także przyczynić się do oszczędności i ochrony środowiska.

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowany jest na terenie dolnego Sopotu oraz wokół hali Ergo Arena, która jest partnerem projektu. W ramach inwestycji planowane jest zmodernizowanie niemal 1300 punktów świetlnych, czyli 30 proc. wszystkich latarni oświetlających miasto.

Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Oświetlenie LED w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem będzie bardziej efektywne, co wpłynie na wysokość kosztów, jakie ponosi gmina. Nowe lampy poprawią również bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców, a dzięki spójnej stylistyce również estetykę miasta.