P

Parking na 390 samochodów, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, stojaki na 25 rowerów, chodniki i oświetlenie. Węzeł integracyjny przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdańsk Rębiechowo został oddany do użytku. Wartość inwestycji to 9 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

W ramach przedsięwzięcia powstał też niewielki zbiornik retencyjny, który będzie zapewniał odpowiednie odwodnienie terenu.

– Parking działał będzie na zasadzie park&ride i na razie dostępny będzie bezpłatnie, przez siedem dni w tygodniu – mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. – Rozważamy, czy w przyszłości, nie wprowadzić opłat parkingowych, a bezpłatne korzystanie z niego umożliwić osobom korzystającym z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Partnerem przedsięwzięcia jest gmina Żukowo, która w ramach realizacji węzła rozbuduje drogi dojazdowe. Będą to ulice: Akacjowa, Słoneczna i Czaple.