E

Elbląski Park Technologiczny (EPT) znajduje się w Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny, będącej najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów terenem województwa warmińsko-mazurskiego.

Panie Dyrektorze, jak Pan widzi najważniejsze funkcje EPT?

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks biurowy zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. Zależy nam na wysokiej jakości usług. EPT posiada Akredytację Ośrodka Innowacji, w zakresie prowadzenia usług doradczych dla MŚP oraz akredytację SOOIPP dla ośrodka innowacji.

Czy stawiacie tylko na ludzi przedsiębiorczych z Elbląga i jego regionu?

Chcemy powalczyć też o inwestorów z województwa pomorskiego. Chcemy przyciągać dodatkowymi korzyściami. ludzi przedsiębiorczych z Gdańska i ogólnie z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, którzy już coraz częściej przyjeżdżają do Parku i planują ewentualnie u nas prowadzić działalność. Firmy działające u nas mogą np. korzystać z unijnego programu Polska Wschodnia. Poza tym wszelkie opłaty, związane z prowadzeniem biznesu są u nas zdecydowanie niższe niż w Gdańsku, a dostęp komunikacyjny bardzo się polepszył dzięki przebudowie S-7 w drogę szybkiego ruchu. Dojazd do nas nie jest dłuższy czasowo niż z Gdańska do Gdyni, a wyjazd na Warszawę czy dojazd do autostrady A-1 zdecydowanie łatwiejszy i szybszy.

Jak przełamujecie opory ludzi, którzy marzą o prowadzeniu własnej firmy, ale nie mają odwagi podjąć tego wyzwania?

Aby jak najintensywniej rozwinąć przedsiębiorczość mieszkańców Elbląga i okolic, oraz przełamać ich zahamowania psychiczne oraz obawy przed organizowaniem własnych przedsiębiorstw, w EPT prowadzone są liczne szkolenia i rozwija się działalność doradczą. Ostatnio, 2 kwietnia 2019 roku, przy współudziale Oddziału Elbląskiego PRACODAWCÓW POMORZA, odbyło się spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania na założenie firmy i jej rozwój przy wykorzystaniu funduszy europejskich na rok 2019. W imieniu firmy GRANTERA z Gdańska poprowadził je Karol Bober, ekspert z 16-letnim doświadczeniem w zakresie funduszy unijnych. Spotkanie skierowane było przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów i osób planujących założenie start-upu. Tego typu działalność informacyjno-doradczą prowadzimy w EPT nieustannie.

Czy mógłby Pan podać przykład jak firma, która u Was wykiełkowała, później się intensywnie rozwijała?

Sporo jest u nas dobrze rokujących pomysłów. Wymieńmy choćby Jana Sowę. Ten młody konstruktor jachtów i założyciel spółki Float, najpierw podjął współpracę z Elbląskim Parkiem Technologicznym w ramach Platformy Startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”. Zakładając start -up postanowił podbić rynek houseboatów tworząc inteligenty, całoroczny dom na wodzie. Otrzymał dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych na wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Zaplanował wytwarzanie całorocznych, autonomicznych obiektów pływających z kompozytów, będących inteligentnymi, pasywnymi i ekologicznymi domami. Obiekt taki wręcz zaprasza, aby na wodzie zamieszkać – albo na stałe, tak jak to bywa w zachodniej Europie, albo urlopowo. To jest również świetny produkt dla rynku hotelowego – apartamenty na wodzie do wynajęcia. Po pewnym czasie młoda firma, w celu dalszego rozwoju, wyprowadziła się z biurowca EPT i rozwijała się dalej już w terenie. Okazało się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju jachty jest duże. Za kilka miesięcy elbląskie houseboaty zostaną zaprezentowane na Targach Wiatr i Woda w Gdyni.

Już bardzo słynne i wysoko oceniane w terenie jest Wasze Centrum Badawczo-Rozwojowe. Jakie usługi na rzecz przedsiębiorców ono świadczy?

Z jego usług korzystają nie tylko firmy, które u nas raczkują, ale też duże i zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa. W skład Centrum wchodzą:

  • Centrum Jakości Środowiska – Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych (LZAŚ), które posiada akredytację PCA nr 1546 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, w zakresie badań chemicznych, analityki chemicznej oraz badań właściwości fizycznych, wody, wody do spożycia i ścieków. Jako jedyne w województwie prowadzi, na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej, badania związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju.
  • Centrum Metaloznawstwa świadczy usługi dotyczące badań materiałowych i wzorcowań przyrządów pomiarowych dla przedsiębiorców z różnych gałęzi gospodarki przemysłowej, a w szczególności dla firm zajmujących się produkcją wyrobów z metali i eksploatujących wyroby z metali.
  • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji wykonuje badania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska pod wpływem działalności człowieka, w tym badania chemiczne metodami klasycznymi.
  • Centrum Transferu Technologii Informatycznych specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowań użytkowych i systemów bazodanowych, szybkiego prototypowania przy pomocy urządzeń specjalistycznych 3D i systemów CAD/CAM, grafiki komputerowej i multimediów oraz teleinformatyki.
  • Centrum Technologii Drewna i Mebli prowadzi badania mebli oraz akcesoriów meblowych w komorze klimatycznej, komorze starzeniowej oraz na maszynie wytrzymałościowej.

Życzę Panu i całemu zespołowi pracowników EPT jak największych sukcesów w dziele stymulowania rozwoju gospodarczego miasta Elbląga i całego regionu.

Rozmawiała: Anna Kłos

Marcin Bukowski
– dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego wraz z Piotrem Żabińskim
– przewodniczącym Oddziału Elbląskiego PRACODAWCÓW POMORZA, zorganizowali w dn. 2 kwietnia br. spotkanie dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, informujące o funduszach europejskich na 2019 r. To jeden z przykładów działań edukacyjnych EPT.