W

Wybrzeże morskie Gminy Puck jest terenem rozwijającego się ruchu turystycznego i wypoczynkowego w okresie letnim. Cały segment gospodarczy związany z turystyką i gastronomią jest otwarty inwestycyjnie. Dobra sieć komunikacyjna, oczyszczalnia ścieków dla całego zakola zatoki sprzyja rozwojowi regionu. Rosnąca migracja do gminy, bardzo duży ruch budowlany potwierdza atrakcyjność miejsca zamieszkania i działania. Pomosty żeglarskie w Swarzewie, Rzucewie, czy Osłoninie znakomicie umożliwiają poznanie Gminy Puck z morskiej perspektywy… Rozwijają możliwości rekreacji i sportów wodnych na spokojnym akwenie Zatoki Puckiej.

Najważniejsze atuty Gminy Puck:

 • Bliska odległość od Trójmiasta, sąsiedztwo Pucka i nadmorskich obszarów rekreacyjnych z dobrą siecią komunikacyjną

 • Wielka różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych tworzących idealne warunki rozwoju rekreacji

 • Bezpośredni dostęp do morza, 14 km pas brzegu morskiego

 • Dobre warunki agroekologiczne

 • Istniejący potencjał urbanizacyjny

 • Dobry stan środowiska.

Zasadniczym celem jest rozbudowa funkcji gospodarczych oraz usług – przyjaznych dla środowiska, efektywnych ekonomicznie i proekologicznych z wykorzystaniem położenia gminy. Rozwój funkcji obsługi ruchu rekreacyjnego (pensjonaty, pola namiotowe, campingi, parkingi, gastronomia, urządzenia sportowe) i różnorodnych usług turystycznych.

Gmina Puck leży w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Opiera się o brzeg Zatoki Puckiej i panuje nad wodami Małego Morza stromymi klifami Kępy Puckiej i Swarzewskiej. Ta niezwykle urozmaicona pod względem przyrodniczym kraina, od północy wcina się w pas zalesionych wydm nadmorskich i ogarnia rozległy teren łąk, torfowisk, bagien łączących się z Bielawskimi Błotami. Granica zachodnia biegnie morenowymi wzniesieniami Wysoczyzny Żarnowieckiej pośród starych lasów zwanych Puszczą Darzlubską, a zawijając na południu ku zatoce schodzi na Moście Błota w kierunku ujścia Redy.

Rzeki gminy należą do dwóch zlewisk: Płutnica, Gizdebka i Reda wpływają do Zatoki Puckiej a Czarna Woda wpada do Bałtyku. W lokalnym pejzażu zachwycają małe, urocze jeziorka, ocienione lasami: Dobre, Bielawa…

Klimat tego obszaru pozostaje pod wyraźnym wpływem morza.

Środowisko naturalne zabezpieczono rezerwatami oraz licznymi chronionymi stanowiskami przyrodniczymi.

Warto zobaczyć…

Zabytki:

 • Starzyno, kościół parafialny z polichromią Sądu Ostatecznego (poł. XVIIw.), Pomorski Szlak Cysterski.
 • Mechowo, kościół parafialny, szachulcowy (poł. XVIIIw.), Pomorski Szlak Cysterski.
 • Swarzewo, Sanktuarium Maryjne, kościół parafialny (poł. XIXw.), cudowna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XV w.), Pieta (XV w.).
 • Zespoły pałacowo – parkowe (po poł. XIX w.): w Rzucewie, Rekowie Górnym, Sławutówku.

 

Atrakcje turystyczne:

 • Groty Mechowskie , Mechowo, tel. 58 673 90 02; 58 673 16 55
 • Puszcza Darzlubska, na zachód od Darzlubia
 • Rezerwat Przyrody „Darzlubskie Buki”, na południe od Mechowa.
 • Rezerwat ptactwa wędrownego tzw. „Beka” – błota ujścia Redy.
 • Rezerwat Przyrody „Bielawskie Błota” na zachód od Mieroszyna.
 • Aleja Lipowa łącząca Rzucewo z Osłoninem.
 • Park Kulturowy w Rzucewie – Osada Łowców Fok z epoki kamienia.

 

URZĄD GMINY PUCK
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29, tel. 58 673 20 96,
fax 58 673 27 37; www.gmina.puck.pl; e-mail: ugpuck@onet.pl

KULTURA, SPORT I REKREACJA
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
84 -100 Puck, ul. 10 Lutego 29
tel./fax 58 673 16 55; www.oksitpuck.pl; e-mail: oksit@oksit.puck.pl