W

Wybór działki może mieć ogromne znaczenie względem późniejszego procesu budowy, komfortu oraz bezpieczeństwa funkcjonowania. Na oczekujących wymarzonego domu czyha również wiele pułapek z gruntu prawnego.

Działką budowlaną w ujęciu prawnym nazywamy nieruchomość gruntową, położoną w obszarze gminy. Nieruchomość ta określona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pośród najważniejszych kryteriów działki budowlanej wyróżniamy jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do dróg publicznych oraz potencjalne wyposażenie w urządzenia infrastrukturalne.

Zakup działki jest także ciekawą formą lokowania kapitału. Tego rodzaju inwestycja może się opłacać i to bardzo, warto jednak pamiętać, że grunt nie jest gruntowi równy. Kluczem w powodzeniu lokowania kapitału jest miara potencjału inwestycyjnego nieruchomości. Ważnym walorem inwestycji w działkę budowlaną jest fakt, iż w przeciwieństwie do gruntu rolnego może ją kupić każdy. Grunty budowlane cechują się istotną zaletą – ich klarowny charakter prawny pozwala oceniać perspektywicznie nie tylko potencjał nieruchomości, ale i racjonalizować wartość, a co za tym idzie – koszta.

Jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru działki? Przede wszystkim należy rozwikłać wszelkie kwestie prawne. Proces rozwikłania powinniśmy zacząć od sprawdzenia danych zawartych w księdze wieczystej. Najważniejszym kryterium w tym aspekcie pozostaje regulacja prawna dotycząca własności działki. W kolejnym etapie powinniśmy zweryfikować określenie kwalifikacji działki, innymi słowy – jej rodzaj.

Podstawowe rodzaje działek:

  • działki siedliskowe
  • działki rolne
  • działki leśne
  • działki rekreacyjne
  • działki inwestycyjne

 

Ważnym ogniwem w procesie wyboru działki jest także jej wyposażenie budowlane i infrastrukturalne. Do pozostałych czynników branych pod uwagę podczas wyboru zaliczamy jakość gruntu oraz ewentualne sąsiedztwo.