Z

Związek Gmin Pomorskich rozpoczął nową, tym razem 5-letnią kadencję. Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Charzykowych, w Gminie Chojnice.Zarząd otrzymał absolutorium za 2018r. Prezesem po raz kolejny został wybrany Błażej Konkol – wójt Gminy Trąbki Wielkie. Przyjęto zasadę, że we władzach Związku musi zasiadać co najmniej jeden samorządowiec z każdego powiatu pomorskiego.

Charzykowy, czyli serce Borów Tucholskich

Przedstawicieli Związku i zaproszone osoby powitał gospodarz terenu – wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, dumny z urody terenu i jego zalet rekreacyjno-ekologicznych. Pod względem powierzchni jest to druga gmina w woj. pomorskim. Połowę powierzchni zajmuje rolnictwo, 30% lasy, 9,5 tys. ha przypada na jeziora. Jest ich 50, z tego najdłuższe – Jezioro Charzykowskie ciągnie się przez 11 km i jest bardzo popularne ze względu na rozwój żeglarstwa.

Jak budować, to sprawnie i ekologicznie, z drewna

W drugiej części spotkania samorządowców, zostały przedstawione oferty rozmaitych przedsiębiorstw i innych podmiotów, których działalność może przyczynić się do wszechstronnego rozwoju gmin oraz podnieść komfort życia ich mieszkańców. Ponieważ, zarówno kierownictwom samorządów jak mieszkańcom, bardzo zależy na stworzeniu jak najlepszych warunków do wychowywania dzieci i młodzieży, ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Grupy EKOINBUD, współpracującej z przedsiębiorstwem STEICO.
– Odpowiadamy na zapotrzebowania i wymogi gminnych inwestorów – zapewniał prezes EKOINBUDU Tomasz Balcerowski. – Jednostki samorządu terytorialnego, a także spółki państwowe i prywatne firmy, zainteresowane budową placówek oświatowych, łączy potrzeba otrzymania wysokiej jakości budynku w możliwie jak najkrótszym czasie, przy możliwie niskich nakładach finansowych, ale zachowującego wysokie standardy zdrowotne. Będące współczesnym nowatorskim trendem budownictwo modułowe idealnie spełnia te wymagania. Nasza spółka-córka Ecologiq może z dumą pochwalić się największą liczbą w Polsce zrealizowanych inwestycji oświatowych i oświatowo-opiekuńczych w modułowej technologii drewnianej. W latach 2015-2018 wybudowaliśmy ponad 30 000 mkw. powierzchni obiektów, w tym energooszczędną szkołę, właściwie centrum edukacyjne w Gdańsku, o powierzchni ok. 9 000 mkw. przeznaczoną dla blisko 1000 dzieci. Jest to jeden z największych prefabrykowanych obiektów w drewnianej konstrukcji modułowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Moduły to formy prefabrykatów, czyli gotowych, zamkniętych części budynku, przygotowanych w kontrolowanych warunkach, na innowacyjnej linii produkcyjnej w nowoczesnej fabryce. Po zakończeniu procesu prefabrykacji, elementy zostają bezpiecznie przetransportowane na miejsce inwestycji, a następnie składane przez wykwalifikowane ekipy montażowe (niezależnie od pory roku). W tej technologii Grupa Ekoinbud wybudowała już w województwie pomorskim: przedszkola, żłobki szkoły.