W

Współpraca polsko-niemiecka nie mogłaby się rozwijać bez niemal tysiąca partnerstw między polskimi i niemieckimi samorządami – uznali uczestnicy konferencji online „Sąsiedztwo zobowiązuje – 30 lat współpracy polskich i niemieckich samorządów” 17 czerwca br. w 30. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie.

Podczas konferencji odbyła się także prapremiera filmu „Traktat samorządów”, który powstał na zlecenie Związku Miast Polskich. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, został podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r. W 30. rocznicę tego wydarzenia Związek Miast Polskich wspólnie z Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) zaprosił miasta członkowskie ZMP i samorządy należące do Sekcji Niemieckiej CEMR do udziału w wydarzeniach, które tej wiosny organizowane były dla miast oraz z ich udziałem.

Z wdzięcznością myślimy o ostatnich 30 latach obowiązywania Traktatu – mówił podczas konferencji dr Frank Mentrup, nadburmistrz Karlsruhe, przewodniczący Niemieckiej Sekcji Rady Gmin i Regionów Europy.– To dla nas osobiście i emocjonalnie bardzo ważny temat. Traktat, to ważny impuls dla naszych sąsiedzkich działań, które realizowaliśmy.

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy możemy uznać za jeden z najważniejszych aktów prawa międzynarodowego dla Polski po II wojnie światowej. Wpłynął on w zasadniczy sposób na losy Polski – tak z kolei o tym dokumencie mówiła prof. Irena Lipowicz, posłanka na Sejm trzech kadencji, była ambasador RP w Austrii oraz była rzecznik praw obywatelskich, obecnie wykładająca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Dobre sąsiedztwo – to było celem naszych marzeń. Ten Traktat stał się wręcz symbolem dobrego sąsiedztwa i wypełnił się intensywnymi relacjami. Dzisiejsza współpraca – jak podkreśliła – opiera się na dwóch filarach: współpracy gospodarczej oraz partnerstwach polskich i niemieckich samorządów.
Z danych zebranych przez Biuro Związku Miast Polskich wynika, że istnieje ponad 1000 partnerstw – formalnych jak i nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec. Niemcy to najczęściej wymieniany kierunek międzynarodowej współpracy polskich samorządów. Z szacunków Rady Gmin i Regionów Europy wynika, że niemal połowa wszystkich polskich miast prowadzi już partnerską współpracę z samorządami niemieckimi. Te dane czynią z naszego zachodniego sąsiada lidera pośród państw, z którymi współpracują polskie samorządy.
Podczas konferencji samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali oblicza współpracy polsko-niemieckiej. Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali, że polsko-niemiecka współpraca odbywa się przede wszystkim poprzez spotkania, a spotkania oznaczają dialog. Historia ostatnich 30 lat to historia niezliczonej ilości spotkań. Jednocześnie zauważono, że różnice, jakie występują między naszymi krajami powodują, że oba społeczeństwa muszą ze sobą rozmawiać.
Cele Traktatu są ciągle aktualne. Dziś wiemy, że był on sygnałem, który dobrze zrozumieliśmy – zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Stefan Loewl, Niemiecki Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej, Starosta Powiatu Dachau. – Dzisiaj Niemcy i Polacy rozumieją się jak dobrzy sąsiedzi. A dobrzy sąsiedzi, to ci, z którymi często rozmawia się przez płot, którym się pomaga, o których wie się, co u nich słychać. Cieszymy się, gdy naszym sąsiadom dobrze się wiedzie i martwimy, gdy dzieje się coś niedobrego. Nasze dwa kraje to ważny region w Europie. Pokazaliśmy, jak ważna jest dla nas współpraca.
Wzruszającym momentem podczas konferencji był prapremierowy pokaz filmu pt. „Traktat samorządów”, którego autorem jest Jacek Kubiak, nagrodzony polsko-niemiecką nagrodą dziennikarską. Dzisiaj zapraszamy do jego premiery – https://youtu.be/iEdZLqU9EmU. Film powstał dzięki archiwaliom polskich i niemieckich miast. Aż 106 z nich odpowiedziało na zaproszenie Związku Miast Polskich i Sekcji Niemieckiej Rady Gmin i Regionów Europy CEMR w roku obchodów 30. rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. Miasta nadesłały nagrania wideo, zdjęcia i skany dokumentów, które ilustrują współpracę partnerską polskich i niemieckich miast. Materiały te częściowo zostały wykorzystane przez ZMP do produkcji filmu. Ponieważ nadesłane materiały są niezwykle ciekawe i różnorodne (kilkaset zdjęć i innych dokumentów), zostanie stworzona z nich Galeria 

Więcej na stronie www.miasta.pl i w „Samorządzie Miejskim”.