P

Piwowar, ludwisarz, brukarz, cieśla, guwernantka czy dekarz – to zawody, które wracają do łask. Sprzyja im m.in. rosnący deficyt specjalistów z fachem w ręku na rynku pracy czy powracająca moda na rzemiosło. W wielu profesjach już teraz zarobki są satysfakcjonujące, a w przyszłości można jeszcze liczyć na podwyżki – wynika z raportu Personnel Service.

Reformy oświaty w Polsce po zmianie ustroju przypominają stąpanie po polu minowym, a niemal każda poważna zmiana to eksperyment na żywym organizmie. Największą wadą tych zmian jest krótkowzroczność i brak umiejętności przewidywania, jakie skutki reforma może przynieść w dalszej przyszłości. Tak było m.in. ze szkołami zawodowymi, które masowo były likwidowane po roku 2000. W efekcie dzisiaj w Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku, a wielu z tych, którzy ten fach mają wybrało lepiej płatną pracę za granicą.
I choć dzisiaj młodzi ludzie niekoniecznie garną się do takich zawodów jak cieśla czy dekarz, eksperci Personnel Service wskazują, że dla wielu jest to lepsza ścieżka kariery niż nadal popularne kierunki, jak np. ekonomia czy socjologia.

– Umiejętność wykonywania czegoś konkretnego, daje zdecydowanie więcej możliwości nie tylko na zatrudnienie się w jakiejś firmie lokalnej, ale też i na uruchomienie samodzielnej działalności gospodarczej – mówi Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i brukarz – osoby, które zdecydują się na kształcenie w tych zawodach mogą spać spokojnie. W perspektywie najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki będą rosnąć. A już teraz nie należą do niskich. Piwowar, czyli osoba zajmująca się warzeniem piwa może obecnie zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, do tego należy doliczyć różnego rodzaju dodatki i benefity.

Ludwisarze, którzy wykonują m.in. odlewy dzwonów czy posągów, już kilka lat temu zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, a z roku na rok ich pensje rosną. Z niewiele mniejszym wynagrodzeniem, ale również z dużymi szansami na podwyżkę są brukarze oraz kowale – szczególnie wyspecjalizowani, tacy jak kowale artystyczni czy materiałoznawcy.

– Duża szansa na wzrost wynagrodzeń to pochodna rosnącego popytu na te zawody. W ostatnich latach browarnictwo staje się coraz bardziej popularne, podobnie rośnie moda na wzornictwo użytkowe. Branża budowlana również nie zwalnia, w związku z czym nadal będą potrzebni brukarze czy dekarze, przy czym ci ostatni mają szansę na większe zarobki w związku z rozwojem fotowoltaiki, która montowana na dachach zyskuje coraz większą popularność – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Średnie szanse na wzrost wynagrodzeń mają guwernantki, cieśle, stolarze i kamieniarze. Nadal jednak w tych profesjach zarabia się całkiem nieźle. Aktualne zarobki guwernantek osiągają poziom nawet 8 tys. zł brutto. Wszystko zależy od kompetencji danej osoby. Stolarze obecnie zarabiają od 3,2 tys. do 7 tys. zł brutto. Natomiast cieśla może liczyć na zarobki oscylujące wokół 4,5 tys. zł brutto, a kamieniarze na 3,4 tys. zł brutto. Są to stawki uśrednione, zatem jest duża grupa przedstawicieli zwodów rzemieślniczych zarabiająca znacznie powyżej tych kwot.

Najniższe szanse na wzrost wynagrodzeń w perspektywie najbliższych lat mają maszyniści i krawcy. Dla tych pierwszych głównym zagrożeniem jest rozwijająca się automatyzacja. Choć na razie zarobki są całkiem niezłe, wynoszą nawet ponad 6 tys. zł brutto. W przypadku krawców ich zarobki zależą od liczby zleceń, jednak duża i stale rosnąca konkurencja z Azji już teraz stanowi duże zagrożenie dla rodzimych przedstawicieli tego zawodu.

Na Pomorzu prężnie działa Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prowadzi ona egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające oraz szereg kursów zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w kilkudziesięciu zawodach rzemieślniczych, m.in. w zawodzie cieśli, dekarza, stolarza, ślusarza, piekarza, murarza-tynkarza, kowala wyrobów zdobniczych, montera elektronika brukarza, czy mechanika samochodowego.

Brukarz – Pomorska Izba Rzemieślnicza organizuje kursu zawodowe, m.in. w zawodzie brukarza

Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód. Niedawno Rada Ministrów przyjęła program wspierający rozwój tej branży, a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Program Polski Inkubator Rzemiosła ma przyczynić się m.in. do promocji i rozwoju kształcenia dualnego w formule mistrz-uczeń. Roczny budżet programu wynosi 10 mln. zł, a jego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności.

W ramach otwartego konkursu organizacje rzemieślnicze skupione w Związku Rzemiosła Polskiego, a także Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze mogą ubiegać się o dotacje m.in. na: doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła, czy konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych.

KOMENTARZ ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Związek Rzemiosła Polskiego popiera działania, które mają na celu wsparcie i promocję rzemiosła oraz dualnego kształcenia zawodowego, które dziś de facto realizowane jest w Polsce przede wszystkim w rzemiośle. Rzemiosło od wieków, również w XXI w. stanowi ważny element gospodarki. Od lat postulujemy, aby państwo polskie promowało kwalifikacje rzemieślnicze, zachęcało do nauki zawodu w rzemiośle lub oferowanych przez rzemiosło różnych form przyuczenia do zawodu, aby doceniało jakość, etos pracy, tradycję dzielenia się przez mistrzów rzemiosła wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, aby zapewniało im odpowiednie warunki prawne i finansowe do działalności szkoleniowej oraz gwarantowało, jak to się dzieje w wielu krajach, że mistrzowie szkoląc, nie narażają się na nieuczciwą konkurencję.

Gorąco popieramy ukierunkowanie na młodych, na popularyzację kwalifikacji rzemieślniczych, na dalsze wzmacnianie prestiżu mistrza i czeladnika. Dziś rzemieślnicy, podobnie, jak inni przedsiębiorcy, zmagają się z problemem sukcesji, tym większym jednak, że razem z zasobami firmy, razem z umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem dotyczącym zarządzania, chcą przekazywać także umiejętności wiedzę i doświadczenie mistrza szkolącego. Promocja rzemiosła również przez stronę rządową jest więc bardzo dobrym kierunkiem. Zwracamy przy tym uwagę, że dzisiejsze polskie rzemiosło to nie rękodzieło. Oprócz zawodów unikatowych, artystycznych czy rękodzielniczych mamy wśród nas całą gamę przedstawicieli zawodów, w których o sukcesie decydują nowoczesne technologie.