Z

Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex aequo z Poznaniem w ocenie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, która tradycyjnie już – m.in. jako stolica państwa – znajduje się poza konkurencją innych ośrodków w kraju.

W raporcie Business Environment Assessment Study ocenie poddanych zostało siedem obszarów: infrastruktura, przestrzenie biurowe, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, kadrowy i biznesowy oraz jakość życia. Na pytania odpowiadało 809 respondentów – osób zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów czy dyrektorów departamentów firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe inwestycje w Polsce. Najwyższe oceny w raporcie Trójmiasto otrzymało za takie aspekty jak: miejsce do życia (7,8 p.), potencjał edukacyjny (7,7 p.) oraz infrastruktura (7,6 p.).

Udział Trójmiasta wraz z całym województwem pomorskim w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi ok. 13 proc. ich wartości. W regionie działa prawie 3,8 tys. firm z udziałem obcego kapitału. Według BEAS magnesem, który przyciąga inwestorów do Trójmiasta, jest obecność odpowiedniej infrastruktury transportowej i połączeń kolejowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Transport drogowy był w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnotował najwyższy wzrost z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 p. w 2021 r.

– Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na jego strategicznym nadmorskim położeniu na przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych oraz dostępie do dużej liczby zróżnicowanych talentów. Położenie mało kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospodarczą – szeroko rozumiany sektor morski wraz z portami od lat był integralną częścią rozwoju gospodarczego Pomorza – tłumaczy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Wartością dodaną dla pomorskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej – jej zasoby wynoszą obecnie ponad 888 tys. m kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w budowie. Wysoki w Trójmieście jest potencjał edukacyjny. W aglomeracji istnieje osiem publicznych wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni jako największa państwowa uczelnia morska w Europie oraz 14 prywatnych. W Trójmieście studiuje dziś 75,6 tys. osób. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze inżynierii (16,6 tys.), finansach (12,7 tys.), a następnie w IT (5,3 tys.).

Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach miejskich i nie inaczej było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wysokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii „Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infrastruktury i łączności oraz 9. miejsce w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii „Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. znalazła się Gdynia.