B

Brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, niedobór wykwalifikowanej kadry oraz zbyt wysokie koszty logistyki to główne hamulce rozwoju logistyki w Polsce i wyzwania, z jakimi mierzą się firmy działające w tym obszarze. Ich zdaniem przyszłością branży są automatyzacja i robotyzacja w magazynach, rozwiązania z obszaru Big Data Analytics i autonomiczne wózki AGV. To tylko niektóre wnioski płynące z opublikowanego dziś raportu „Logistyka w Polsce”, przygotowanego przez Manpower we współpracy z Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania.

Obszar logistyki w Polsce ulega obecnie bardzo dynamicznym przekształceniom. Z jednej strony na jego rozwój pozytywnie wpływa intensywny wzrost e-commerce, z drugiej – musi on mierzyć się z wyzwaniami związanymi z dużą dozą niepewności na rynku, niedoborem talentów oraz postępującą rewolucją technologiczną, wymagającą od przedsiębiorstw błyskawicznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają̨ funkcjonowanie organizacji i pomagają̨ utrzymać jej konkurencyjność na rynku.

Człowiek vs nowoczesne technologie

W logistyce niezmiennie obserwujemy zmagania typu „człowiek vs technologia”. Z jednej strony widoczna jest rosnąca potrzeba firm w zakresie rozwoju nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających procesy logistyczne, z drugiej jednak strony niezmiennie słychać o niemalejącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników w magazynie, spedycji oraz w innych obszarach.

Zgodnie z odpowiedziami specjalistów logistyki kluczowym hamulcem dla rozwoju branży staje się brak wykwalifikowanej kadry. Zwraca na to uwagę ponad 1/3 ankietowanych. Jednocześnie więcej niż połowa badanych jako najważniejszy obszar inwestycji w tym roku wskazuje pozyskanie nowych pracowników, mniejszą wagę̨ przywiązując do wdrażania nowoczesnych technologii. Człowiek pozostaje więc kluczowym zasobem organizacji, a automatyzacja nie wpłynie znacząco na poziom zatrudnienia w firmach. Prawie 2/3 firm wprowadziło lub zamierza wprowadzić dodatkowe szkolenia i rozwijać u swoich pracowników kompetencje. Blisko 40% godzi się na dalszy wzrost wynagrodzeń.
– Ważnym sygnałem jest to, że 54% firm chce w tym roku inwestować w nowych pracowników. Co ciekawe, dla polskich firm równie ważne są kompetencje miękkie, jak odporność na stres, umiejętność adaptacji, współpraca, jak i kompetencje twarde jak obsługa maszyn, uprawnienia, znajomość języków obcych – mówi Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania.

Branża logistyczna mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji
fot. materiały prasowe

Kapitał ludzki priorytetem

Z raportu wynika, że ponad połowa przedsiębiorców z obszaru logistyki (54%) w najbliższym roku chce inwestować́ w pozyskiwanie nowych talentów. Wynik ten nie dziwi, ponieważ potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników znacznie przewyższają̨ obecnie możliwości rynkowe. Branża logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii i planująca dalszy wzrost, już dziś mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji.
Poszukiwani są zarówno podstawowi pracownicy manualni, jak i specjaliści. W obliczu wdrażania nowych technologii, które firmy wskazują jako drugi z najważniejszych obszarów inwestycji (42%), przedsiębiorcy będą̨ potrzebować́ w swoich zespołach coraz większej liczby osób z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi – dlatego też na rynku pracy można się spodziewać rosnącej konkurencji o kadry z takimi umiejętnościami.
Brak wykwalifikowanej kadry to jedno z kluczowych wyzwań w obszarze logistyki, z jakimi borykają̨ się̨ firmy. Przyczyną trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami są głównie zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, o czym wspomina 61% firm, brak dostępnych kandydatów (58%) oraz brak wystarczającego doświadczenia zawodowego (44%). Według oceny pracodawców, jedna trzecia kandydatów nie posiada wymaganych kompetencji twardych, co piaty nie jest otwarty na zmianę pracy w pandemii.
– Wraz ze znaczącym wzrostem sektora e-commerce w Polsce oraz idącym z nim w parze rozwojem logistyki i magazynowania obserwujemy większe zapotrzebowanie pracodawców z tych branż na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Poszukiwani są specjaliści o profilu technicznym i inżynieryjnym, z doświadczeniem we wprowadzaniu optymalizacji oraz automatyzacji łańcucha dostaw. Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe przekłada się na rywalizację o ekspertów z obszaru leasingu nieruchomości oraz property managementu. Pracodawcy z sektora logistyki nieustannie poszukują̨ również osób na stanowiskach spedycyjnych i liderskich – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor Manpower.

Wyzwania w logistyce

Respondenci zapytani o innowacyjne koncepcje i rozwiązania, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju logistyki
w najbliższych latach, niemal jednogłośnie wskazali na automatyzację i robotyzację – potwierdza to aż 75% firm, natomiast 63% badanych chce inwestować w takie rozwiązania. Na kolejnym miejscu znajdują się rozwiązania z obszaru Big Data Analytics z wynikiem 35%, w które chce inwestować 24% respondentów. Podium zamykają autonomiczne wózki AGV (34%) a inwestycję w to rozwiązanie planuje 24% badanych. Technologiczna przyszłość logistyki to także autonomiczne pojazdy w dystrybucji, sztuczna inteligencja, czy sharing economy.

– Zdecydowana większość badanych wskazuje, że w największym stopniu do rozwoju logistyki przyczyni się automatyzacja i robotyzacja w magazynie. Takie odpowiedzi nie dziwią, szczególnie wobec wzrostu e-commerce, który wymusza konieczność podnoszenia wydajności procesów magazynowych dotyczących kompletowania i wysyłki dużej liczby relatywnie niewielkich zamówień. W tym wyzwaniu automatyka jest zdecydowanym sprzymierzeńcem – mówi Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki Instytutu Łukasiewicz.

Wiele organizacji wspomina o trudnej współpracy z przewoźnikami
fot. materiały prasowe

Kluczowe problemy

Kluczowe problemy, z jakimi borykają się firmy w obszarze logistyki to brak odpowiedniego wsparcia działań logistycznych ze strony systemów IT (38%), brak wykwalifikowanej kadry (34%) oraz zbyt wysokie koszty logistyki (31%). Wiele organizacji wspomina również o trudnej współpracy z przewoźnikami (25%), nieefektywnej organizacji pracy magazynu (17%), nieterminowości dostaw (16%), czy też o problemach obsługą rozdrobnionych zamówień e-commerce (13%).

Jednocześnie, badania wskazują, że tylko 80 procent firm monitoruje na bieżąco efektywność działań logistycznych.

– Ten kto monitoruje procesy i podejmuje decyzje w oparciu o dane, jest skuteczniejszy, tańszy, szybszy. Aby mieć towar dla klientów na czas i nie „przepalać” pieniędzy na obsługę, musimy monitorować sytuację oraz reagować tam, gdzie są zakłócenia. Zwłaszcza w firmach, gdzie logistyka stanowi znaczny udział
w kosztach. Wśród firm widzimy problemy z szybkim wprowadzaniem zmian na podstawie monitorowanych procesów. Czyli wiemy, co się dzieje, nawet wiemy, co i jak chcemy zmienić, ale „rozbijamy” się o przyzwyczajenia, czy konflikty między działami. Przewidujemy, że najskuteczniejsze w obszarach logistyki będą te firmy, które szybko zrobią użytek z zaawansowanych algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji. Te narzędzia w prosty sposób można wykorzystać zarówno w małej firmie, jak i w międzynarodowej korporacji – twierdzi Mikołaj Dramowicz, prezes Datapax i ekspert zarządzania procesami i przepływem informacji w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

10 STANOWISK W OBSZARZE LOGISTYKI NAJTRUDNIEJSZYCH DO OBSADZENIA

1. Magazynier
2. Operator wózka (widłowego, bocznego, wysokiego składu)
3. Inżynier (ds. procesów logistycznych, automatycy)
4. Kierownik (brygadzista, project manager, kierownik oddziału)
5. Ekspert ds. logistyki (spedytor, specjalista ds. zarzadzania stockiem, zarzadzania jakością, eksportu, gospodarki magazynowej)
6. Technik (technik utrzymania ruchu, technik operator, mechanik, elektryk)
7. Wykwalifikowany pracownik produkcji (operator produkcji i maszyn, systemów VMS)
8. Kierowca (wszystkich kategorii)
9. Przedstawiciel handlowy
10. Pracownik fizyczny

TEKST: Wit Miller