Z

Ze starostą chojnickim Markiem Szczepańskim rozmawiamy o pandemii, która zdominowała jego kadencję, akcji społecznej, dzięki której udało się kupić karetkę oraz współpracy samorządu z sektorem gospodarczym, a także o rozbudowie bazy dydaktycznej i innych zrealizowanych inwestycjach.

W tym roku minęły trzy lata od kiedy objął Pan stanowisko starosty chojnickiego. Z czego większość tego czasu to okres pandemii. Zweryfikował on Pana pierwotny plan na rozwój regionu?

Oczywiście inaczej wyobrażałem sobie swoją kadencję. Kto mógłby się spodziewać, że przyjdzie pandemia, która zupełnie zmieni nasze priorytety. Nagle urząd, w którym wszystkie drzwi dla petentów były otwarte, stał się mini twierdzą. Konieczność wcześniejszego telefonicznego umawiania się, brak możliwości wejścia do biura, obsługa klientów w specjalnie wyznaczonym miejscu. To nie były nasze standardy. Wszyscy musieliśmy nauczyć się pracować inaczej zarówno z klientem, jak też między sobą. To był jednak tylko jeden z aspektów. Przede wszystkim stanęło przed nami zadanie ochrony mieszkańców powiatu przed Covid-19. Podjęliśmy szereg kroków. Dzięki naszej szybkiej interwencji już w maju 2020 roku przy chojnickim szpitalu powstał punkt wymazów drive-thru, zakupiliśmy odpowiedni sprzęt oraz utworzyliśmy oddział covidowy. Zorganizowaliśmy polową izbę przyjęć. Przedsiębiorcy użyczyli kontener, w którym przeprowadzany był triaż pacjentów oraz cały moduł stanowiący tymczasowy hotel dla personelu, nie mogącego wrócić do domu. Lokalne firmy zapewniły bezpłatne kontenery, namioty, transport. Przedsiębiorcy otworzyli nie tylko serca, ale też portfele. W ciągu kilku tygodni udało się uzbierać pół miliona złotych na zakup karetki do pobierania wymazów. To był ogromny gest solidarności zarówno firm, ale też mieszkańców powiatu, którzy wsparli finansowo to zadanie

Walka się jeszcze nie zakończyła

Oczywiście. Kiedy tylko pojawiła się możliwość uruchomienia szczepień powszechnych zorganizowaliśmy odpowiedni punkt, który cały czas działa i tygodniowo szczepi około 400 osób. Mieliśmy ku temu warunki, bowiem powiat jest organem prowadzącym dla Policealnej Szkoły Medycznej. To właśnie na tej bazie powstał prężnie działający Punkt Szczepień Powszechnych. Od maja bieżącego roku przeprowadzonych zostało tam ponad 20 tys. szczepień.

Pandemia pokazała, że samorząd może liczyć na współpracę z lokalnymi firmami. Czy funkcjonuje ona też na innych płaszczyznach?

Współpraca buduje powiat chojnicki i mogę mnożyć jej przykłady, zaczynając od Kaszubskiej Marszruty, czyli liczącej 200 kilometrów ścieżki rowerowej łączącej wszystkie gminy powiatu chojnickiego, poprzez wspólne inwestycje drogowe jak układ Chojnice-Charzykowy, czy droga wojewódzka 212 Chojnice-Bytów. W tym wypadku mówimy o współpracy na linii, gmina, powiat, Urząd Marszałkowski. Wspólnie z gminą miejską i wiejską finansujemy projekt, a wykonawcą będzie właśnie Urząd Marszałkowski. Stoimy na stanowisku, że powiaty nie mogą zamykać się tylko w swoich granicach. Przykładem może być tutaj droga E-22, czyli tak zwana „stara berlinka”, łącząca powiat chojnicki z powiatem człuchowskim. Mamy tutaj międzypowiatowe partnerstwo. Ono w parze z zewnętrznymi dofinansowaniami sprawia, że cały czas tworzymy projekty budowlane na modernizację kolejnych kilometrów dróg. Infrastruktura drogowa jest niezwykle istotna, tym bardziej dlatego, że od ubiegłego roku w Chojnicach po wielu latach starań naszego samorządu udało się otworzyć oddział Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i odbywają się egzaminy na prawo jazdy.

W maju w Chojnicach został otwarty zorganizowany przez powiat chojnicki Punkt Szczepień Powszechnych, z którego cały czas korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu chojnickiego. Od lewej: Katarzyna Karpus, koordynator PSP w Chojnicach, starosta chojnicki Marek Szczepański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kabat oraz Marek Lemańczyk, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej.

A jaki dla powiatu chojnickiego był ten rok?

Pełen wyzwań, zarówno tych pandemicznych jak też inwestycyjnych. Przebudowaliśmy kilkanaście kilometrów dróg, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dwa największe tegoroczne zadania drogowe kosztowały prawie 19 mln zł. Rozbudowaliśmy też Zespół Szkół Specjalnych. Obiekt powiększył się o 233 metry kwadratowe, dzięki czemu uczniowie mają do dyspozycji sale i gabinety rehabilitacyjne i terapeutyczne. Szkole, w której uczy się 179 uczniów w tym 30 z głęboką niepełnosprawnością, takie miejsca są bardzo potrzebne. Rozbudowa kosztowała półtora miliona złotych. Obecnie z kolei trwa rozbudowa Centrum Nauk Technicznych. Szkoła może pochwalić się jednymi z najlepiej wyposażonych pracowni technicznych w województwie pomorskim. Niebawem natomiast powiększy się o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi. To zadanie warte 7 mln 777 tys. zł.

Region kojarzy się głównie jako atrakcyjny turystycznie, ale powiat chojnicki jest też silny gospodarczo.

Działa wiele firm, które eksportują swoje wyroby do krajów na całym świecie. Dają pracę tysiącom mieszkańców naszego powiatu, co przekłada się na dochody samorządu. Warto tutaj zauważyć, że procentowa zmiana dochodów własnych (razem z udziałami w PIT i CIT) w 2020 w porównaniu do 2019 wzrosła o 59 procent. Wynikało to z faktu sprzedaży większościowego pakietu udziałów przez jedną z dużych spółek. Trudno się z tego nie cieszyć. Tym bardziej w kontekście tak wielu pandemicznych wyzwań. Ważne jest też to, że w ostatnim roku dynamika wzrostu bezrobocia w powiecie chojnickim była niższa niż w województwie pomorskim i w całej Polsce. Wiele lokalnych firm, które powstały w latach 90-tych są dzisiaj subregionalnymi liderami i co najważniejsze angażują się w życie społeczne, kulturalnie i sportowe regionu, za co serdecznie dziękuje.