S

Szkoły kształcenia zawodowego przeżywają swój renesans. Coraz więcej młodych decyduje się kształtować ścieżkę edukacji w oparciu o zawód, który w dzisiejszych czasach jest gwarantem stabilnego zatrudnienia. Z taką świadomością funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Rzemiosła (NSR) oferując swoim uczniom najwyższą jakość kształcenia pod kierunkiem doświadczonej kadry, w pracowniach wyposażonych w sprzęt, którego pozazdrościć może niejeden zakład. To, jak przyznają pomysłodawcy jest jedyna droga, aby przy ul. Kawaleryjskiej w Wejherowie tworzyć kuźnię talentów w najbardziej pożądanych specjalnościach.

Wizja przełożona na rzeczywistość

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła jest słusznie określana jako ewenement w skali kraju. Do dyspozycji uczniów zainteresowanych nauką zawodu są specjalistyczne maszyny, urządzenia i nowoczesne oprogramowanie. Jednak kilka dobrych lat wstecz przed kandydatami na zawodowców jawił się tok edukacji oparty o wyraźne braki w pomieszczeniach i ich wyposażeniu, jak również śladową ilość godzin przeznaczoną na praktyczne przygotowanie do zawodu.

– Uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła branży meblarskiej i budowlanej przygotowanie zawodowe odbywają u pracodawców, w małych zakładach, gdzie nie mają możliwości zapoznania się z nowoczesnymi technologiami. W kontekście ciągłego postępu technologicznego, istniała zatem wyraźna konieczność dodatkowego wsparcia uczniów poprzez stworzenie sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt tj. obrabiarka CNC do pracowni stolarskiej, czy też symulatory spawania i inne – wyjaśnia Mariola Kwaśniewska Dyrektor Biura Powiatowego Cechu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Szlifierka taśmowa

Koncepcja rozbudowy szkoły rzemiosła zrodziła się na początku 2014 roku, a jej inicjatorem był honorowy prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstwa, Brunon Gajewski. Początkowo zaplanowany został budynek z podpiwniczeniem i z większym metrażem na terenie znajdującym się przy istniejącym budynku Domu Rzemiosła. Jednak już po chwili zastanowienia okazało się, że warto myśleć o trochę innej koncepcji, która w tym przypadku zbiegła się z możliwościami ubiegania się o środki z programów unijnych na podstawie wniosków o poszerzenie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego w tym rozwijania kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz budowy budynku dydaktycznego wraz z jego wyposażeniem. Projekty otrzymały łączne dofinansowanie w kwocie 8.838.317,29 zł.

– Od 2020 roku zrealizowaliśmy 12 postępowań dotyczących wyposażenia pracowni dydaktycznych. W chwili obecnej jesteśmy po wszystkich planowanych zamówieniach wyposażenia, czyli na ostatniej prostej kończącej projekt, przewidywanej na koniec II kwartału 2022 roku. Do dostawy i montażu pozostały tylko dwie specjalistyczne maszyny dydaktycznych. Przez te 7 lat realizacji projektu napotkaliśmy na wiele problemów, które swoim siłami staraliśmy się niwelować. W tym ogromy wzrost cen usług budowlanych czy też specjalistycznych maszyn dydaktycznych i problemy z dostawami czy nie wspomnę tu o pandemii, która towarzyszy nam od 2019 roku i nie ułatwiała nam pracy – podkreśla Pani Mariola Kwaśniewska.

Kuźnia talentów

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw to stowarzyszenie pracodawców, rzemieślników, które nie zawahało się wziąć na swoje barki ogromnego projektu, bez dużego zaplecza kadrowego, sztabu osób zajmujących się przygotowaniami dofinansowań, zamówieniami publicznymi, czy też działami budowlanymi kontrolującymi prawidłowość budowy. Dzięki odważnej wizji i determinacji w Niepublicznej Szkole Rzemiosła młodzież uczy się fachu w doskonale wyposażonych pracowniach dydaktycznych.

– Pracownia Stolarska będzie wyposażona min. w: 5 osiową obrabiarkę CNC do drewna i materiałów drewnopochodnych, obrabiarkę CNC tzw. ploter. Mamy tu frezarki i inne podstawowe zestawy narzędzi z stołem stanowiskowym. Z kolei do dyspozycji adeptów ślusarstwa przygotowaliśmy frezarki, tokarki, sprężarki, stoły stanowiskowe z podstawowymi narzędziami. W pracowni budowlanej znajdują się agregaty tynkarskie, przecinarki, szlifierki, zgrzewarki, gientarki i inne narzędzia niezbędne do nauki zawodów tj. dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz – wylicza Mariola Kwaśniewska.

Oprócz nich na terenie szkoły znajdują się pracownia spawalnicza z symulatorami spawania, pracownie komputerowe i kreślarskie bazujące na najnowocześniejszym sprzęcie IT.

Stanowiska spawalnicze