W

Władze Wejherowa pozyskały 18,8 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła ZRYW na Śmiechowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To sukces Wejherowa i kolejna inwestycja oczekiwana przez mieszkańców! Dzięki tym środkom powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z tunelem pod drogą krajową nr 6. Natomiast zgodnie z porozumieniem, zawartym w 2017 roku pomiędzy PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Województwem Pomorskim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe.

– Budowa węzła ZRYW to realizacja mojej obietnicy wyborczej. Mówiłem, że to zrobimy, choć skala tego zadania jest ogromna, co naturalnie wydłużyło czas realizacji – podkreśla prezydent Krzysztof HildebrandtTo największa wejherowska inwestycja drogowa, której miasto Wejherowo samodzielnie nie miałoby możliwości zrealizowania z własnych środków, dlatego prowadzono długotrwałe starania o pozyskanie ze środków zewnętrznych. Cieszymy się, że podjęte starania zakończyły się powodzeniem. Dzięki zrozumieniu i przychylności życzliwych miastu osób, takich jak wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. Za tę pomoc bardzo dziękuję! Gratuluję również inicjatywy i dziękuję za wsparcie wejherowskim radnym i mieszkańcom, którzy zorganizowali akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE i wszystkim, którzy w ramach tej akcji poparli petycję do rządu. To bardzo wzmocniło głos Wejherowa w staraniach o środki. To dobry przykład tego, jak wspólnie zmieniamy Wejherowo.

– Przypomnijmy, że węzeł Zryw z tunelami jest bardzo dużym przedsięwzięciem podzielonym na etapy. Miasto wykonało już za prawie 28 mln zł część węzła Zryw z nowym połączeniem drogowym do ulic Necla-Gryfa Pomorskiego po północnej stronie drogi krajowej nr 6 oraz przygotowało dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na resztę zadania drogowego. Zabezpieczyliśmy też na ten cel część środków własnych w swoim wieloletnim budżecie w kwocie ponad 17 mln zł – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. rozwojuTeraz, po otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy przygotowania i procedury przetargowe do zawarcia umowy z wykonawcą bezkolizyjnego skrzyżowania z tunelem pod drogą krajową nr 6. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe pod koniec bieżącego roku. Natomiast Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się wykonać tunel pod torami w ramach porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez Prezydenta Wejherowa dnia 18.07.2017 roku.

Wejherowo przoduje w inwestycjach

– Węzeł ZRYW to inwestycja niezwykle ważna dla miasta Wejherowa i całego powiatu wejherowskiego. Zapewnienie środków z Rządowego Fuduszu Rozwoju Dróg, to ważny krok w kierunku realizacji tej inwestycji drogowej i niemal pewność, że ona powstanie. Rząd polski chce wspierać samorządy, by tworzyć warunki do poprawy jakości życia mieszkańców – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała wyrażając nadzieję, że budowa tego węzła komunikacyjnego rozładuje korki oraz ułatwi dojazd do domów, do pracy i szkół. Wyraził też przekonanie, że prezydent Wejherowa skutecznie przeprowadzi przetarg i sprawnie pokieruje realizacją tej inwestycji.

Władze Wejherowa bardzo skutecznie zdobywają pieniądze zewnętrzne na inwestycje potrzebne mieszkańcom. Tylko w ciągu ostatnich niespełna 4. miesięcy pozyskano łącznie rekordowe 57,4 mln zł dotacji dla miasta. W październiku 2021 – 24,1 mln zł na budowę nowego odcinka ulicy Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych, w styczniu 2022 r. – 14,5 mln zł na budowę budynku nowego komunalnego i teraz 18.782.500,00 zł na zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową cześć miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (węzeł ZRYW)”. Dla porównania, wydatki na wszystkie zeszłoroczne inwestycje, których było przecież dużo, wyniosły 46,1 mln zł.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który ostatnio zatwierdził premier Mateusz Morawiecki, może mieć takie znaczenie dla samorządów, jak dla rodzin program 500 plus. Podkreślił też, że budowa węzła ZRYW od 2019 roku jest największą inwestycją w województwie w zakresie budowy dróg na terenie miast rangi powiatu, a Wejherowo w tych inwestycjach przoduje.

– W Wejherowie, żeby przedostać się na drugą stroną miasta, trzeba dokonać bardzo długiego objazdu i czekania w korkach. Odczuwają ten problem nie tylko mieszkańcy, ale również turyści przyjeżdżający nad morze. Wejherowo przygotowuje się od dłuższego czasu na skomunikowanie się z istniejącą siecią tras szybkiego ruchu, w tym S6 i budowaną Trasą Kaszubską. Ta inwestycja spowoduje zwiększenie atrakcyjności naszego regionu i całego województwa dla turystów i przedsiębiorców – mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich gratulując wejherowskim samorządowcom bardzo dobrze i mocno umotywowanego wniosku.

Wojewoda podkreślił, że o pozyskanie środków na budowę węzła ZRYW zabiegali intensywnie, przedstawiając liczne argumenty, zarówno Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, jak również radni i mieszkańcy.

Akcja społeczna potrzebna i skuteczna

Należy przypomnieć zwłaszcza akcję społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która rozpoczęła się na początku stycznia 2021 roku. Jej celem było pozyskanie finansowego wsparcie ze strony rządu na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. W tym celu powstała specjalna petycja skierowana do GDDKiA oraz rządu i pomorskich parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 2021 roku w imieniu mieszkańców i radnych złożyli miejscy radni Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo utrudniała zbieranie podpisów, łącznie apel podpisało co najmniej 1366. mieszkańców. Organizatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom za poparcie petycji, która była potrzebna i skuteczna.

– Z zadowoleniem możemy poinformować mieszkańców, że nasza wspólna akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE przyniosła pożądany sukces, a wspólne zaangażowanie ponad podziałami politycznymi przełoży się na możliwość połączenia drogowego części północnej i południowej Wejherowa, tak bardzo koniecznej dla naszego miasta – mówi radny Tomir Ponka w imieniu organizatorów akcji. – Jak widać nasza petycja została usłyszana zarówno w Warszawie, jak i województwie. Przy wsparciu mieszkańców stała się dodatkowym argumentem w skutecznym pozyskaniu środków przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Dzięki działaniom Prezydenta Wejherowa i wszystkim, którzy podpisali petycję Wejherowo dostało 18,8 mln zł dotacji na tę inwestycję.