T

To będzie rok pod znakiem inwestycji i wdrażania nowych rozwiązań, które w znacznym stopniu wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców – zapowiadają władze gminy, a przymiotnik „historyczny” pada wielokrotnie gdy słyszymy o planach, których realizacja w Gminie Kolbudy już się rozpoczęła. W roku, w którym wiele samorządów zaciska pasa, narzekając na wszechobecny wzrost cen, przy jednoczesnym spadku podatkowych wpływów do budżetu, w Kolbudach nie zamierzają zwalniać tempa i z zapałem przystępują do realizacji nowych wyzwań.

W tegorocznym budżecie gminy po stronie wydatków zapisano kwotę 167 715 568 złotych. Na inwestycje samorząd zaplanował ponad 32 miliony złotych, z czego większość przeznaczona zostanie na budowę dróg, a także trwającą już budowę nowej hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku. Wraz z obiektem sportowym powstaną nowe pomieszczenia dydaktyczne oraz sala na potrzeby sołectwa. W roku 2022 Gmina Kolbudy zamierza również rozpocząć realizację nowego Ośrodka Zdrowia z Centrum Wsparcia Rodziny, który wybudowany zostanie w miejscu istniejącej od początku lat 70 przychodni lekarskiej w Kolbudach.

– To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji – mówi wójt Andrzej Chruścicki.Obecny ośrodek zdrowia wybudowano pół wieku temu, gdy cała gmina liczyła kilka tysięcy mieszkańców. Dziś jest ich ponad 17 tysięcy. Posiadamy środki własne, które „odkładaliśmy” od dłuższego czasu. Aktywnie zabiegamy też o finansowanie zewnętrzne na jego realizację.

Mówiąc o inwestowaniu w infrastrukturę dedykowaną ochronie zdrowia wójt Andrzej Chruścicki z dumą podkreśla fakt, że już niebawem w Kolbudach – dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – stacjonować będzie Zespół Ratownictwa Medycznego. Dyżurująca całodobowo w gminie karetka z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników DW221, na której często dochodzi do wypadków drogowych.

Niezwykle ważnym wydarzeniem, które trwale zapisze się w historii lokalnego samorządu jest bez wątpienia oddanie do użytku Aqua Centrum Kolbudy. Krytej pływalni ze strefą SPA, wyposażonej w sauny suchą i parową, strefę relaksu oraz grotę solną. Na budowę basenu mieszkańcy Kolbud i okolicznych miejscowości czekali ponad trzydzieści lat. Pierwotnie basen miał powstać wraz z miejscową szkołą podstawową, którą oddano do użytku w 1986 roku. Do realizacji wartego blisko 20 milionów złotych przedsięwzięcia przystąpiono jesienią 2018 roku. W roku 2022 obiekt oddany zostanie do użytku służąc uczniom lokalnych szkół i wszystkim mieszkańcom.

Przymiotnika „historyczny” nie unikniemy również informując o Budżecie Obywatelskim, który w tym roku po raz pierwszy realizowany będzie w Gminie Kolbudy. Na wykonanie zadań zgłoszonych przez mieszkańców samorząd przeznaczy 510 tysięcy złotych. Głosowanie nad zgłoszonymi projektami przeprowadzono w minionym roku, a realizacja prac rozpocznie się wkrótce.

– Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono siedemnaście projektów, z których mieszkańcy wybrali sześć – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To głównie inwestycje w infrastrukturę drogową, oświetlenie, a także zagospodarowanie czy doposażenie terenów rekreacyjnych. Zależy nam, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na decyzje dotyczące zadań realizowanych w ich najbliższym otoczeniu. Do kwoty ponad pół miliona złotych w ramach BO należy doliczyć ponad 900 tysięcy złotych w ramach funduszy sołeckich. To daje ponad 1,4 miliona złotych, o wydatkowaniu których samodzielnie decyduje społeczność poszczególnych wsi.

Budowa hali sportowej w Bielkówku

W roku 2022 samorządowcy z Kolbud planują też oddać do użytku dziesięć nowych lokali komunalnych, które aktualnie powstają we wsi Buszkowy. Również w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, przynajmniej po 1989 roku.

– W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gmina nie budowała nowych lokali komunalnych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zasiedlane były głównie mocno wysłużone budynki, które wcześniej służyły innym celom. Warto podkreślić, że ta jakże potrzebna inwestycja kosztuje nasz samorząd niewiele ponad pół miliona złotych. Pozostałą część, 2 miliony zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Chociaż na terenie Gminy Kolbudy dzieje się naprawdę sporo – a ogrom zmian i inwestycji drogowych dostrzegają zarówno mieszkańcy, jak i goście – władze samorządowe nie ustają w poszukiwaniu nowych, ambitnych rozwiązań, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców. Jedną z nich jest rozwój komunikacji publicznej, a konkretnie utworzenie własnego transportu.

– Wraz z innymi gminami nie ustajemy w staraniach o reaktywację linii kolejowej – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Poważnie myślimy jednak również o własnym transporcie autobusowym. Aplikujemy o fundusze pozabudżetowe, które pozwoliłyby nam zakupić nowe pojazdy i uruchomić swoją linię.

Gmina wykonuje aktualnie szereg własnych inwestycji drogowych oraz przedsięwzięć realizowanych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Jak przyznaje wójt Andrzej Chruścicki lista potrzeb, jak wszędzie, przekracza finansowe możliwości. Z dumą podkreśla jednak, że dzięki rozsądnemu gospodarowaniu środkami finansowymi oraz pozyskiwanym funduszom samorząd wciąż inwestuje, rozwija się i stopniowo redukuje zadłużenie.

– Wierzę, że w roku 2022, podobnie jak w trzech minionych latach, uda się nam uniknąć emisji obligacji, chociaż możliwość taką uwzględniliśmy w uchwalonym w styczniu planie finansowym – podsumowuje wójt Andrzej Chruścicki.

Aqua Centrum Kolbudy

AUTOR: UG Kolbudy