W

Wraz z nadejściem nowego roku osoby z niepełnosprawnościami o największej potrzebie wsparcia mogą skorzystać z nowego świadczenia pieniężnego, zaś osoby z kolejnymi poziomami potrzeby pomocy będą mogły ubiegać się o świadczenie w 2025 i 2026 roku.

Pierwszego dnia 2024 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą już od tego czasu składać wnioski o przyznanie tego świadczenia.

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Jego wysokość zależy od poziomu potrzeby wsparcia z uwagi na trudności w samodzielnym codziennym funkcjonowaniu. Jest określana punktowo i została powiązana z wysokością renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 zł. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami niezależnie od tego, ile wynoszą ich dochody i bez względu na inne formy pomocy, które już otrzymują.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać decyzję, która określa poziom jej potrzeb wsparcia, wynoszący od 70 do 100 punktów.

Wysokość świadczenia wspierającego

Kwota świadczenia przy najniższym poziomie potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 74 punktów, wynosi 40% renty socjalnej, co przekłada się na ok. 635 zł. Natomiast w przypadku ustalenia najwyższego poziomu potrzeby wsparcia, wynoszącego między 95 a 100 punktów, wysokość świadczenia wyniesie 220% renty socjalnej, czyli prawie 3495 zł. W związku z tegoroczną waloryzacją renty socjalnej wspomniane stawki również zostaną proporcjonalnie zwiększone.

Należy pamiętać, że wprowadzenie świadczenia wspierającego odbywa się stopniowo, w trzech etapach. Od 1 stycznia 2024 r. mogą się o nie ubiegać osoby z 87-100 pkt, od 1 stycznia 2025 r. – osoby z 78-86 pkt, a od 1 stycznia 2026 r. – osoby z 70-77 pkt.

W jaki sposób starać się o świadczenie wspierające?

W pierwszej kolejności konieczne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Po odebraniu orzeczenia osoba zainteresowana powinna zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest uprawniony do przyznania i wypłaty świadczenia, z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Składanie takiego wniosku następuje jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną (do wyboru).