P

Początek roku determinują osoby prywatne, ale też przedsiębiorców do szerokiego planowania. Jednym z takich obszarów, który stanowi wyzwanie, ale też budzi zainteresowanie, to sfera podatkowa.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi ASB Group, organizując wydarzenie BiznesMapa 2024. Jest to cykl merytorycznych webinarów. Dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie 3 podatków: podatku u źródła, minimalnego oraz podatku od przerzuconych dochodów.

Zakres tematyczny webinarów

Podczas tych sesji zostaną poruszone następujące tematy:

– Podatek od Przerzuconych Dochodów: Podatek od przerzuconych dochodów wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku. Choć jego najnowsza odsłona obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Celem wdrożenia podatku było uchwalenie przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o niższej lub znikomej stawce podatku dochodowego. W trakcie webinaru omówione zostaną poszczególne kwestie: kogo dotyczy powyższe opodatkowanie, czym jest ciężar dowodu oraz jak ustalić podstawę opodatkowania czy obliczyć podatek.

– Podatek u Źródła (WHT) – Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego przez płatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód. W Polsce, podatek ten dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne. W trakcie wydarzenia ekspert ASB omówi m.in. mechanizm pay & refund w poborze podatku u źródła, zmiany jakie pojawiły się od 2024 roku w WHT oraz obecnych tendencji w orzecznictwie.

– Podatek Minimalny – Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Pomimo swojego rocznego charakteru, już teraz, w trakcie roku, warto się mu przyjrzeć. W założeniu ten podatek zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły dochód, ale jego udział w przychodzie jest niższy od oczekiwań prawodawcy.

Terminarz wydarzenia

21 lutego, godzina 10:00 Podatek od przerzuconych dochodów 2024 – kwestie praktyczne → LINK DO REJESTRACJI

22 lutego, godzina 10:00 Podatek minimalny nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 → LINK DO REJESTRACJI

27 lutego, godzina 10:00 Podatek u źródła (WHT) w praktyce: Zmiany od 2024 → LINK DO REJESTRACJI

Udział w webinarach jest bezpłatny. Natomiast patronem medialnym BiznesMapy 2024 jest Express Biznesu.