W

Według badań i analiz porównawczych przeprowadzonych przez zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju kultury. W przeprowadzonych badaniach eksperci porównali sto polskich miast pod względem warunków dla rozwoju kultury. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę dane liczbowe dotyczące takich obszarów polityki kulturalnej, jak m.in. dostępność do kultury, uczestnictwo w kulturze oraz działalność miejskich instytucji kultury. – Bardzo nas cieszy pierwsze miejsce, jakie uzyskał Sopot w rankingu „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Badanie oparto między innymi na twardych danych dotyczących funkcjonowania miejskich instytucji kultury i NGO-sów, ale dla nas za liczbami kryją się konkretni ludzie i ich starania, aby kultura w Sopocie mogła rozwijać się w sposób harmonijny z zachowaniem najwyższych standardów. Warto zaznaczyć, że do współpracy przy tworzeniu rankingu zaproszono 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz analiz ilościowych.