C

Czy outsourcing wszystkich usług, a w szczególności obsługi technicznej będzie nadal funkcjonował czy też powróci do właściciela lub zostanie wchłonięty przez firmy pm?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli wlasciciel ma czas i zasoby, żeby budować własne struktury to nie będzie zainteresowany outsourcingiem. Jeśli koncentracja na core business jest silniejsza a właściciel chciałby przerzucić odpowiedzialność za utrzymanie nieruchomości na podmiot trzeci oraz nie martwić się o pozyskanie fachowego personelu oraz rotację wówczas outsourcing jest rozsądnym rozwiązaniem. Znamy właścicieli, którzy radzą sobie dobrze zarządzając aktywami we włąsnym zakresie, ale większość naszych klientów jest w stanie zapłacić w niektórych przypadkach nawet nieco więcej śpiąc spokojnie. Jesteśmy firmą z polskimi korzeniami, nie mamy rozrośniętej struktury nadbudowy zarządczej, co pozwala nam na bycie konkurencyjnym oraz bycie bliżej klienta. Struktura jest płaska dlatego klienci nie muszą się przebijać przez szczeble kierownicze. W naszym mniemaniu rynek jest dojrzały i następuje konsolidacja. Obiekty publiczne w szczególności szpitale korzystają coraz częściej z insourcingu z uwagi na dodatkowe obciążenie vatem ( płatnik brutto ), w przeciwieństwie do rynku nieruchomości komercyjnych, który chętnie korzysta z dostępnych rozwiązań oraz oferty dostawców. Zdarza się , że rynek obsługi technicznej zostaje wchłonięty przez firmy property management z uwagi na korzyści związane ze skróceniem dróg komunikacji i wskazanie jednej osoby odpowiedzialnej. Jest to nieuniknione i taki model stosujemy jako garnitur szyty na miarę dedykowany dla naszych klientów co nie wykluczyło wieloletniej współpracy z globalnymi firmami z sektora property dla których świadczymy usługę serwisów technicznych i ochrony. Myślę, że podobnie jak na rynkach zachodnich dojdziemy do momentu, gdzie na rynku będzie 5-10 globalnych graczy oraz wielu lokalnych, którzy będą stanowili alternatywę