P

PEWIK GDYNIA otrzymał Złoty Laur Jakości 2011 w kategorii dużych przedsiębiorstw – najwyższe wyróżnienie w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. To chyba najlepsze potwierdzenie hasła charakteryzującego misję kierowanej przez pana firmy?

– To już kolejne wyróżnienie w tym konkursie. Tym razem kapituła oceniła nas najwyżej pod względem zarządzania procesami nakierowanymi na wzrost jakości oferowanych usług i poziomu satysfakcji klientów, satysfakcji pracowników, a także aspektów ekologicznych oraz osiągnięcia założonych celów rozwoju przedsiębiorstwa. Przyznany Złoty Laur Jakości jest potwierdzeniem, że doskonalenie działalności firmy ku zadowoleniu klientów, otoczenia oraz pracowników jest wartością szczególnie istotną i w zgodzie z przyjętą misją „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”. Pomorska Nagroda Jakości to niewątpliwie bardzo prestiżowy konkurs, którego głównym celem jest upowszechnienie filozofi i zarządzania przez jakość, a my zawsze stawiamy na jakość, rzetelność i efektywność.

Woda to jedno z najważniejszych dóbr naturalnych potrzebnych człowiekowi do życia. Podobno w Gdyni jest ona najlepsza?

– Oczywiście, że woda jest cennym dobrem. Banałem jest stwierdzenie, że bez wody nie ma życia, ale tak właśnie jest. Dzięki prowadzonym od wielu lat działaniom organizacyjnym i inwestycyjnym faktycznie dostarczamy naszym klientom wodę najwyższej jakości. Jest ona smaczna, zdrowa i zapewniam, że można ją pić prosto z kranu. Potwierdziły to niezależne badania Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie. Taka ocena Sanepidu, niezależnie od bieżącej kontroli jakości, to swego rodzaju cenny certyfi kat organu o najwyższej znajomości rzeczy. Obecna jakość wody to efekt stosowanych technologii i procedur, ale przede wszystkim, wielomilionowych inwestycji prowadzonych , między innymi, w ramach realizowanego przez kilka minionych lat dużego projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” o wartości ponad 60 mln euro. Na efekty tego wysiłku inwestycyjnego i fi nansowego opłaciło się czekać.

Wspomniany przez pana projekt znacząco przyczynił nie tylko do poprawy jakości wody ale i stanu środowiska…

– To prawda. Modernizując i rozbudowując oczyszczalnię ścieków, a także realizując rozwój systemu kanalizacji ściekowej, w sposób znaczący zmniejszyliśmy ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do wód Zatoki Puckiej. Zakończony projekt jest modelowym przykładem praktycznej realizacji rozwoju, ponieważ oprócz poprawy warunków życia mieszkańców, znacząco przyczynił się do poprawy stanu środowiska oraz rozwoju gospodarczego regionu dzięki współpracy przy jego realizacji z tutejszymi przedsiębiorstwami i firmami.

Proszę opowiedzieć jaki jest teren działalności PEWIK GDYNIA i skąd bierze się tak dobra woda?

– Naszą działalność prowadzimy Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, a także części gmin Kosakowo, Wejherowo i Puck. Jesteśmy głównym dostawcą wody dla mieszkańców. Produkowana woda pochodzi w całości z ujęć wód podziemnych. Dzięki temu jest bezpieczna bakteriologicznie i po procesie uzdatniania ma stabilny skład fizykochemiczny. Eksploatujemy studnie głębinowe zgrupowane w ośmiu ujęciach wody. Głównym ujęciem wody jest „Reda”. Zaopatruje ono w wodę znaczną część Gdyni, oraz w całości miasta Redę i Rumię. Ujmowana woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%) i kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody bardzo dobre, odpowiadające klasie I jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka.

Czy czerpana z ujęć woda jest bezpośrednio przekazywana do odbiorców, czy poddawana jest jeszcze jakimś procesom?

– Na każdym naszym ujęciu są stacje uzdatniania wody, w których jest prowadzony proces polegający, przede wszystkim, na obniżeniu zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym normom. Produkowana woda nie jest natomiast poddawana działaniu chemicznych związków dezynfekcyjnych, które wymagają odpowiednio długiego czasu kontaktu z wodą, a także generują powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji. W ramach wdrażania programu bezpieczeństwa bakteriologicznego, w stacjach uzdatniania wody zainstalowano lampy promieniowania UV, posiadające silne właściwości bakteriobójcze. Zaletą tej metody dezynfekcji jest zachowanie naturalnych walorów organoleptycznych wody, tj. smaku i zapachu.

Czy ujęcia w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu na którym działacie?

Zdolność produkcyjna ujęć gwarantuje pełne zaspokajanie potrzeb mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw przez całą dobę, 365 dni w roku. Istniejące rezerwy wydajności pozwalają utrzymać ciągłość dostaw także w okresie zwiększonego zapotrzebowania, zarówno dzisiaj jak i w najbliższej perspektywie.

Czy na tym koniec inwestycji?

Oczywiście, że nie. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnego projektu unijnego pod nazwą „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” o wartości blisko 20 mln złotych. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Budowa, która jest już na ukończeniu, obejmuje wykonanie blisko 11 km sieci wodociągowej, 18,5 km kanalizacji sanitarnej, a także dwóch przepompowni ścieków. Inwestycja ta fi nansowana jest ze środków własnych Spółki i dotacji z Funduszu Spójności. Z możliwości podłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacji sanitarnej skorzysta blisko trzy tysiące mieszkańców Wiczlina. Termin zakończenia to wiosna 2012 r. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przyłączenia nieruchomości do naszego systemu i stworzenie warunków rozwoju dzielnicy.

Czego można życzyć PEWIK GDYNIA w nadchodzącym 2012 roku?

Wodociągi gdyńskie, fi rma z ponad 80 letnią historią, nierozerwalnie powiązana są z rozwojem miejscowości, dla których działamy. Dlatego też życząc lokalnej społeczności dobrobytu i perspektyw rozwojowych, mamy na uwadze fakt, że Spółka jest częścią tej społeczności, więc jej sukcesy sprzyjać będą także naszemu rozwojowi. A konkretnie: zależy nam wysokim poziomie zadowolenia naszych PT Klientów, a także społecznym uznaniu dla efektów działań Spółki i jej pracowników.

Dziękuję za rozmowę