R

Rada i Zarząd organizacji wyrazili swoje zaniepokojenie złą atmosferą, która jest ostatnio odczuwalna w wypowiedziach polityków różnych ugrupowań wokół lokalnych, także gdańskich inwestycji.

Podstawowym celem statutowym Pracodawców Pomorza jest rozwój gospodarczy regionu, a tym samym wspieranie przedsiębiorców w realizacji ich zadań gospodarczych i stwarzanie takich możliwości rozwojowych, które zapewnią regionowi szybki wzrost gospodarczy.

Pamiętamy o wielu przeszkodach i barierach rozwojowych przed którymi staliśmy na początku lat dwutysięcznych. Nie mieliśmy zbyt wiele do zaoferowania zagranicznym inwestorom. Nie mieliśmy przecież nowoczesnych biurowców, odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, transportowej, mieszkaniowej, a nawet trzymającej wysoki poziom oferty kulturalnej dla ich pracowników itp. Często wybierali więc inne regiony lub kraje gdzie lokowali swoją aktywność biznesową – mówił na zwołanej przez PP konferencji, Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza.

Zdaniem Z. Canowieckiego dzisiaj nie musimy już mieć kompleksów, bo nasz region ma bardzo bogatą infrastrukturę, w pełni spełniającą nawet najbardziej wygórowane oczekiwania i wymogi inwestorów. Na konferencji podkreślano, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Gdańsk wystrzelił inwestycyjnie, posiada nie tylko wiele parków biznesowych klasy A, ale także doskonałe zaplecze mieszkaniowe, kulturalne, edukacyjne, sportowe oraz warunki techniczno – organizacyjne do organizacji wielkich międzynarodowych imprez naukowych, biznesowych oraz kulturalnych i sportowych. Ponadto zaangażowanie władz samorządowych województwa pomorskiego oraz poszczególnych miast
w promocję gospodarczą i turystyczną szybko przyniosły znaczące efekty.

Zdaniem organizatorów konferencji w gdańskiej siedzibie Pracodawców Pomorza, organizacja

wspiera rozwój nie tylko metropolii, ale także wszystkich małych miast
i miasteczek Pomorza, a najbardziej zależy jej na zrównoważonym rozwoju całego województwa pomorskiego.

Wiemy jak dużo jest jeszcze do zrobienia szczególnie w małych ośrodkach miejskich. Dlatego też wspieramy wszelką aktywność naszych lokalnych oddziałów w zakresie rozwoju firm i całego otoczenia zwiększającego atrakcyjność danego miejsca dla rozwoju biznesu – dodał Prezydent PP

Z. Canowiecki.

Miasto potrzebuje pieniędzy więc nie powinno zniechęcać inwestorów

Władze Pracodawców Pomorza podkreśliły, że na rewitalizację oraz uzupełnienie olbrzymich braków w zabudowie niektórych dzielnic Gdańska, na zagospodarowanie ogromnych postoczniowych terenów, opustoszałych, zaniedbanych miejsc itp. potrzeba inwestorów, deweloperów, ludzi z wizją, odwagą
i odpowiednimi możliwościami finansowymi. Miasto nie ma takich możliwości, ale może zapewnić o przyjaznym klimacie dla inwestycji.

Dlatego dziwią nas wypowiedzi niektórych polityków, którzy używając sformułowań typu „republika deweloperów” czy „betonowanie Gdańska” wprowadzają niepokój. Przecież każdy inwestor, deweloper chce mieć pewność, że może liczyć na dobrą atmosferę wokół swojej inwestycji.

Oczywiście zawsze musi nie tylko przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, ale także nie zapominać o dialogu z lokalną społecznością. Powinien przedstawić
i wytłumaczyć swój plan, pokazać jak będzie wyglądać np.: zieleń, komunikacja oraz infrastruktura w pobliżu inwestycji – powiedział
Prezydent Z. Canowiecki.

Pracodawcy Pomorza zapowiedzieli, że pod koniec bieżącego roku na neutralnym, akademickim gruncie, Politechnice Gdańskiej zostanie zorganizowane tzw. wysłuchanie publiczne na temat zagospodarowania gdańskiego Młodego Miasta. Inwestorzy przedstawią makiety swoich budowlanych koncepcji, wypowiedzą się konserwatorzy, architekci, mieszkańcy itp. W procesie inwestycyjnym – niezależnie od tego, czyje są to propozycje – bardzo ważne jest poszanowanie wzajemnych racji, wzięcie pod uwagę sugestii wszystkich zainteresowanych stron.

Poza tym od października tego roku, Pracodawcy Pomorza chcą rozpocząć
w Gdańsku i w miastach powiatowych województwa pomorskiego spotkania ze wszystkimi kandydatami na szefów poszczególnych samorządów.

W Gdańsku zaprosimy wszystkich kandydatów na urząd prezydenta i zapytamy ich jak oni zapatrują się na rozwój miasta, którym chcą rządzić, jaką mają wizję inwestycji w mieście, jakie są ich plany w zakresie rozwoju poszczególnych dzielnic. Po prostu czy chcą zachęcić czy zniechęć do inwestycji zainteresowanych inwestorów i deweloperów, czy chcą budować w mieście przyjazne inwestycjom środowisko gospodarcze podsumował Z. Canowiecki.

Przypomnijmy:

Pracodawcy Pomorza to największa regionalna organizacja pracodawców w Polsce, która reprezentuje ponad 1000 przedsiębiorstw tego rejonu.07