T

Tegoroczna „Pomorska Gala Rzemiosła” połączona byłą z jubileuszem 10-lecia
Zespołu Szkół pod nazwą Pomorskie Szkoły Rzemiosł, których Pomorska Izba
Rzemieślnicza MSP jest organem prowadzącym.

Pomorskie Szkoły Rzemiosł to zespół szkół publicznych powołany w 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników i przy ogromnym wsparciu władz miasta. Stworzenie takiej szkoły było odważnym krokiem ze strony przedsiębiorców jak i prezydenta Gdańska oraz Rady Miasta Gdańska. Pomorskie Szkoły Rzemiosł są jedyną nie tylko w Gdańsku, ale w całym województwie pomorskim szkołą publiczną, prowadzoną przez organizację przedsiębiorców. W skład zespołu szkół wchodzą: Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. To przyszli pracodawcy, w dużej mierze, decydują o tym co, i jak będzie nauczane, biorąc pod uwagę przyszłe oczekiwania stawiane młodym pracowników. Szkoła posiada radę programową, w której za – siadają przedsiębiorcy. Ważnym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Pomorskim Szkołom Rzemiosł, ufundowanego przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP . Tradycyjnym punktem towarzyszącym nadaniu sztandaru jest symboliczne przybijanie gwoździ, czyli emblematów fundatorów, patronów lub założycieli. Na drzewcu sztandaru Pomorskich Szkół Rzemiosł widnieją gwoździe Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. W tak uroczystej chwili nie mogło zabraknąć Kapelana Pomorskiego Rzemiosła, księdza Kanonika Ludwika Kowalskiego, który poświęcił sztandar. Podczas Gali wręczono także odznaczenia Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izby Rzemieślniczej zasłużonym rzemieślnikom i pracownikom Szkoły, w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz środowiska i promowanie szkolnictwa zawodowego.

Odznaczenia Związku Rzemiosła Polskiego wręczali Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Wiesław Szajda, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

Szabla im. Kilińskiego – najwyższe odznaczenie rzemieślnicze nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego

Ryszard Majchrowski – zasłużony, wieloletni członek Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, właściciel jednej z najstarszych gdańskich piekarni na ul. Dolna Brama 12, promujący naturalne i zdrowe wyroby piekarnicze, wyrabiane według tradycyjnej receptury i wypiekane w ostatnim gdańskim piecu piekarskim opalanym węglem. Mistrz szkolący i członek komisji egzaminacyjnej. Piekarzem został przez przypadek, skończył bowiem studia na Politechnice Gdańskiej, a następnie zajmował się m.in. projektowaniem dźwigów stoczniowych. Aby pomóc ojcu, zamiast przy stole kreślarskim zaczął pracować przy blacie w piekarni i tak już zostało.

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego

Ryszard Stachura
Członek Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych, właściciel firmy SKRAW–MET, którą prowadzi od niemal 50 lat, równie długo zaangażowany w działalność społeczną w środowisku rzemieślniczym, gdzie cieszy się niezmiennie wielkim szacunkiem i sympatią. Pan Ryszard wciąż jest aktywny zawodowo, swoją postawą udowadniając, że podejmowanie kolejnych wyzwań motywuje i dodaje energii, a metryka nie stanowi żadnej przeszkody w osiąganiu założonych celów. Stanowi piękny przykład dla młodego pokolenia, że można z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą, łącząc przy tym rzetelność, fachowość i wierność wyznawanym zasadom.

Agnieszka Sitko
Wacław Sitko
Życie oraz historia Państwa Sitko nierozerwalnie związane są z historią Trójmiasta oraz przedwojennym rzemiosłem. Pomimo dostojnego wieku, oboje są wciąż aktywni zawodowo, a ich Pracownia rymarsko-kaletnicza przy ul. Lawendowej w Gdańsku kontynuuje rodzinne tradycje. W zawodzie pracują już ponad 70 lat, na przestrzeni których dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz zarażając pasją kolejne pokolenia rzemieślników. W czasach uprzemysłowienia i konsumpcjonizmu, dzięki takim osobom odnajdujemy ślady przeszłości, kiedy to człowiek, a nie maszyna był najważniejszy, i tylko dzięki pracy własnych rąk, wizji i pomysłowości wytwarzał przedmioty codziennego użytku.

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego

Marian Fornal
– od ponad 30 lat członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, właściciel zakładu Mechanika Pojazdowa, mistrz szkolący, aktywny społecznik i ceniony rzemieślnik. Katarzyna Schenk – członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, właścicielka salonu fryzjerskiego „KASIA”, nauczyciel i wychowawca młodzieży, organizator Konkursu Fryzjerskiego w Gdyni oraz aktywny członek Wojewódzkiej Komisji Branżowej.

Eugeniusz Piekarek
– od ponad 30 lat członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, właściciel firmy „ELEKTROMAJSTER”, mistrz szkolący w zawodzie elektromechanik, członek komisji egzaminacyjnej, zaangażowany w działalność społeczną na rzecz rzemiosła.

Odznaczenia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP „Rzemiosło – za Zasługi” wręczali Wiesław Szajda, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP i Grzegorz Pellowski, Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.
Złota odznaka Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło – za zasługi”

Małgorzata Gładkowska
– od 15 lat członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, mistrz szkolący w zawodzie fryzjer, z wielkimi sukcesami przygotowuje uczniów do Konkursów, aktywnie działająca na rzecz cechu i środowiska branżowego.

Danuta Barnik
– nauczyciel fizyki, wieloletnia wicedyrektor szkoły ds. kształcenia zawodowego w Pomorskich Szkołach Rzemiosł, zaangażowana w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego oraz rzemiosła.

Marek Nowicki
– starszy wizytator, Koordynator Wojewódzki ds. szkolnictwa zawodowego i ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, zaangażowany w rozwój szkolnictwa zawodowego i wsparcie dla dualnego systemu kształcenia.

Roman Malz
– od ponad 20 lat członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, właściciel firmy „Blacharstwo Pojazdowe”, mistrz szkolący w zawodzie blacharz i oddany społecznik.

Srebrna odznaka Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło – za zasługi” dla pracowników Pomorskich Szkół Rzemiosł, za wielkie zaangażowanie w życie szkoły oraz promowanie szkolnictwa zawodowego i rzemiosła

Joanna Kostrzębska
– nauczyciel chemii, od 7 lat wicedyrektor
szkoły ds. kształcenia ogólnego.

Anna Lehmann
– nauczyciel języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych poligraficzno- graficznych.

Marta Darżynkiewicz
– nauczyciel przedmiotów zawodowych poligraficzno-graficznych.

Anna Wołoszczakiewicz
– nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Marek Sobczak
– specjalista ds. techniczno – gospodarczych.

Dyplom za wielkie zaangażowanie i wieloletnią działalność społeczną na rzecz pomorskiego rzemiosła wręczali: Wiesław Szajda, Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Grzegorz Pellowski, Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i Lech Jędrzejczyk, Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku.

Bogdan Klauza – który przez lata pełnił funkcję Starszego Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku, był także członkiem Zarządu, a następnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Pomysłodawca i kawaler najwyższego odznaczenia rzemieślniczego – Szabli im. Jana Kilińskiego. Mimo przejścia na emeryturę wciąż zaangażowany w życie Cechu i puckiego rzemiosła.

Odznaczenia „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza” wręczali: Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” i Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu „Pracodawców Pomorza”.

Złoty medal „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”
Wiesław Szajda – Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”
Dariusz Gobis – Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP
Beata Wierzba – Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku