O

Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. Choć obyło się bez sporych roszad w zarządach, to na kilku ważnych stanowiskach pojawiły się nowe twarze. Sprawdź, przed kim stoją ważne wyzwania, a kto najważniejsze zadania ma już za sobą.

Przemysław Guzow,

dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

Nowy dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych to absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni oraz Szkole Głównej Handlowej. Przez ponad dziesięć lat pełnił obowiązki dyrektora Centrum Hewelianum, w efektywny sposób pozyskując finansowanie unijne na adaptację obiektów służących celom publicznym i budując bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną. W latach 2002-2007 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Malborka ds. finansowych i gospodarczych, gdzie koordynował m.in. przygotowanie pierwszej emisji obligacji komunalnych. Wcześniej pracował jako analityk finansowy.

Maciej Kazienko,

prezes WFOŚiGW w Gdańsku

Na stanowisko prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go- spodarki Wodnej w Gdańsku powołany został pod koniec lipca. Maciej Kazienko od ponad dwudziestu lat pracuje w administracji publicznej. Dodatkowo aktywnie angażuje się w społeczną działalność organizacji pozarządowych. Jest absol- wentem Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu audytu energetycznego, energetyki odnawialnej i inwestycji w odnawialne źródła energii. Jeszcze na studiach został asystentem wojewody Macieja Płażyńskiego, a gdy ten objął funkcję marszałka Sejmu RP Maciej Kazienko był jego asystentem. W latach 2001-2003 pełnił funkcję dyrektora Biura Klubu Poselskiego PO w Sejmie RP. Następnie był doradcą wicemarszałka Senatu RP, Macieja Płażyńskiego. W 2006 roku został dyrektorem gabinetu wojewody Piotra Ołowskiego, a rok później pełnomocnikiem marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego. Od 2009 roku pracuje na stanowisku zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Piotr Dowżenko,

prezes Remontowa Shipbuilding

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym zdobywał nie tylko w kraju, ale także w Emiratach Arabskich oraz Korei Południowej. Nowy prezes spółki Remontowa Shipbuilding to absolwent Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku zasiadał w zarządach różnych podmiotów Remontowa Holding. Był także przewodniczącym Centrum Badawczo-Rozwojowego Re- montowa Holding. Od 2010 roku pełnił funkcję prezesa zarządu LNG Systems, spółki w stoczniowej grupie odpowiadającej za wdrażanie nowych technologii związanych z wykorzystaniem skroplonego gazu do napędów i siłowni okrętowych. Przypomnijmy, że to już kolejna zmiana na stanowisku prezesa Remontowa Shipbuilding w ostatnim czasie. Zaledwie rok temu stanowisko to objął Mateusz Filipp, który przed nominacją również był związany z Remontowa Holding. Zastąpił on na tym stanowisku Andrzeja Wojtkiewicza, który obecnie jest dyrektorem Zakładu Nowych Budów Stoczni Nauta.