U

Urząd Miasta Gdyni otrzymał miano „Przyjaznego Urzędu”. Wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się podczas gali finałowej, która zorganizowana została w pałacu Polskiej Akademii Nauk. Czym wyróżnia się Urząd Miasta Gdyni? Rekordową ilością spraw urzędowych, które można załatwić on-line, okienkami otwartymi popołudniami i w soboty, a także przyjazną obsługą. Warto zaznaczyć, że to już kolejny raz, kiedy Urząd Miasta Gdyni zdobywa laury w dziedzinie dobrego zarządzania. Jak zaznaczają urzędnicy, wyróżnienie w konkursie „Przyjazny Urząd” służy budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji i kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi. Należy zaznaczyć, że ideą przedsięwzięcia jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych oraz informatycznych.