S

Sopot stał się współwłaścicielem miejscowego szpitala reumatologicznego. Miasto oficjalnie przystąpiło do spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne.

W zamian za wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 2,1 mln zł teraz i 4,3 mln zł w 2019 roku Sopot objął udziały w kapitale zakładowym spółki. Środki te przeznaczone zostaną na współfinansowanie budowy szpitala geriatrycznego. Z okazji przystąpienia do spółki w Pomorskim Centrum Reumatologicznym odbyła się uroczystość, w której czasie marszałek Mieczysław Struk podpisał akt notarialny, a prezydent Jacek Karnowski dokument potwierdzający przystąpienie Sopotu do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego. Prezydent Karnowski poinformował, że miasto nie tylko przejmuje odpowiedzialność za rozwój szpitala, ale zamierza także dbać o rozwój Sopotu jako uzdrowiska, co wiąże się z wykorzystywaniem sopockiej solanki.