P

Pomorski Klub Biznesu to organizacja przedsiębiorców, promująca działalność
swoich członków, popierająca przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową,
jak również prezentująca opinie członków Klubu na forum publicznym, kształtując zasady etyki „dobrego przedsiębiorcy”.

Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatnymi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbogacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu. Pomorski Klub Biznesu zrzesza około 130 przedsiębiorców. Do znaczących osiągnięć minionych lat można zaliczyć cykliczne piątkowe Śniadania Biznesowe, w których to uczestniczyło ponad 2000 osób, w tym członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz imprez promowanych przez PKB i są uważane za jedne z najlepiej zorganizowanych tego typu spotkań networkingowych w Trójmieście, a wszystko za sprawą dużego zaangażowania członów Klubu oraz firm i instytucji, które przynależą do naszej organizacji. Dodatkowe inicjatywy to Czwartkowe Wieczory after office z PKB, Connect Coffee, Business Lunch oraz liczne konferencje. Głównymi korzyściami z przystąpienia do Pomorskiego Klubu Biznesu jest bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniach Pomorskiego Klubu Biznesu oraz możliwość networkingu, wymiany kontaktów i doświadczeń z Klubowiczami oraz gośćmi PKB. Dodatkowo członkowie Pomorskiego Klubu Biznesu mogą liczyć na promocję firmy podczas wydarzeń oraz za pomocą dostępnych kanałów. Każdy z Klubowiczów otrzymuje również darmowe poradnictwo prawne i podatkowe. Członkostwo daje możliwość korzystania z atrakcyjnych rabatów przydzielonych dla Klubowiczów PKB. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.pomorskibiznes.org i zapraszamy do współpracy!