G

Gdynia została wyróżniona tytułem najbardziej ekologicznego samorządu roku. Miasto uhonorowano w trakcie Międzynarodowych Targów EkoFloty 2017. Gdynia została doceniona za zainicjowanie trójmiejskiego programu car-sharingowego i rozwój floty trolejbusów. Nagrodę podczas uroczystości w Warszawie odebrał Bartosz Bartoszewicz. – Gdynia jest liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby mieszkańców i jednocześnie wpisują się w wizję inteligentnych miast – mówił wiceprezydent Gdyni. – Chcemy konsekwentnie wdrażać rozwiązania sprzyjające ekologii i ograniczające liczbę samochodów w mieście. Warto zaznaczyć, że pod uwagę brano również kandydatury, takich miast jak: Warszawa, Lublin, Słupsk, Szczecin, Zabrze czy Zielona Góra.