Z

Zakończyła się budowa sali gimnastycznej w Tuchlinie.
To jedna z najważniejszych inwestycji gminy Sierakowice w tym roku.

Zadanie polegało na budowie pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Tuchlino w gm. Sierakowice. Inwestycja byłą kosztowna, pochłonęła niemal 2,8 mln zł, z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) wyniosło prawie 830 tys. zł. Sala została oddana do użytku w lipcu br. W ramach zadania „rozbudowy Zespołu Szkół w Tuchlinie” przy placówce wybudowano nie tylko pełnowymiarową salę gimnastyczną, ale też trybuny ze 126 miejscami oraz zaplecze socjalno-sanitarne. – Sala była potrzebna, gdyż do szkoły uczęszcza niemal 250 uczniów – wyjaśnia Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gm. Sierakowice. – Obiekt pełni funkcję szkolnej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, gdzie prowadzane są zajęcia wychowania fizycznego oraz uprawiane różne dyscypliny sportu (m.in. gimnastyka, lekkoatletyka oraz sporty drużynowe: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka itp.). Przy sali na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia socjalno-sanitarne, składające się z: pomieszczenia magazynowego, 2 szatni, 2 łazienek, 2 toalet, 2 schowków i holu. Sala gimnastyczna jest udostępniana klubom sportowym i innym zorganizowanym grupom po godzinach lekcyjnych. Budowa sali sportowej była elementem szerszego zadania inwestycyjnego, podjętego przez gminę Sierakowice i polegającego na rozbudowie Zespołu Szkół w Tuchlinie także o lokal przedszkolny (dla 25 dzieci) oraz dwie sale lekcyjne o przeznaczeniu ogólnym. Najistotniejsze jednak było umożliwienie uczniom odbywania zajęć wychowania fizycznego w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo użytkowników oraz umożliwienie udostępnienia obiektu osobom niepełnosprawnym.