O

Od kilku lat pracodawcy zajmujący się w Polsce transportem zmagają się z ogromnym problemem jakim jest brak wykwalifikowanych kierowców do pracy. Według ostatnich sondaży, ten deficyt może wynosić nawet 100 tys. kierowców. W 2016r., zgodnie z raportem przeprowadzonym przez Urząd Pracy, w samym powiecie gdańskim oferty pracy dla kierowców samochodów ciężarowych stanowiły ok. 5% wszystkich ofert składanych przez pracodawców.

Skąd wynikają tak ogromne braki? Po pierwsze problem stanowiła luka prawna. Dopiero w 2016r., po 30 latach przerwy na listę zawodów Ministerstwo Edukacji przywróciło zawód kierowcy mechanika. Od tego czasu rozpoczęła się żmudna praca mająca na celu wyszkolenie jak największej ilości młodych ludzi posiadających niezbędną wiedzę pozwalającą na pracę w zawodzie. Kolejną przeszkodą jest regulacja systemu nauczania kandydatów na kierowców zawodowych- program szkolenia zakłada wiele tematów niepotrzebnych kierowcy do pracy, niekiedy utrudniających mu zdanie egzaminów państwowych.

Większość osób zainteresowanych pracą w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego lub autobusu przyznaje, że podstawową przyczyną zaniechania pracy w tym zawodzie stanowią jednak dwa główne czynniki- cena szkoleń oraz stawki na rynku. Jednakże jedno i drugie jest w tej chwili na całkiem niezłym poziomie- pracodawcy są w stanie opłacić pracownikowi niezbędne szkolenia, a stawki ulegają znacznej poprawie.

Od jakiegoś czasu, celem zmotywowania większej ilości osób do pracy w zawodzie kierowcy jest budowanie nowego wizerunku kierowcy zawodowego. Nowoczesny kierowca zawodowy, to osoba, która chętnie poszerza swoją wiedzę, posiada wiele szkoleń, stanowiących dobrą kartę przetargową przy poszukiwaniu pracy (np. kierowca pojazdu ciężarowego posiada uprawnienia kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji zawodowej, kartę ADR oraz inne, dodatkowe szkolenia). Nierzadko wspomniany zaznajomiony jest z kilkoma językami, ułatwiającymi transport międzynarodowy, często posiada wyższe wykształcenie.

Istotne byłoby jednak poprawienie wizerunku samych przewoźników. Wśród starszych kierowców wciąż krążą demonizujące polskich pracodawców historie, powodujące, że mimo wysokich płac, większość kierowców zawodowych wybiera pracę w zagranicznych firmach transportowych. Taki deficyt spowodował, że od kilku lat rynek mocno otworzył się na kierowców ze wschodu. Zgodnie z danymi wskazanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, liczba wydawanych dokumentów uprawiających obcokrajowców do pracy w Polsce wzrosła niemal ośmiokrotnie. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, pytania testowe na egzaminach z kwalifikacji zawodowej kierowców zostały przetłumaczone również na język rosyjski.

Praca kierowcy zawodowego to ogromna odpowiedzialność- zarówno przewożąc wieloosobowe wycieczki (w tym dzieci), jak również jazda wielotonowym zestawem. Co za tym idzie, istotne dla pracodawcy jest również bezpieczeństwo z jakim poruszać po drodze będzie się jego pracownik. Poruszając się pojazdem oznakowanym logo firmy, kierowca staje się wizytówką przewoźnika, a co za tym idzie powinien on dbać o pozytywny wizerunek swojego pracodawcy. Bezpieczne poruszanie się po drodze, niezagrażające innym uczestnikom ruchu, w tym również samemu kierowcy oraz pasażerom, których wiezie, stanowią jeden z filarów nauczania w OSK POLDEK. Trener/wykładowca przekazujący wiedzę przyszłym kierowcom powinien być zaznajomiony ze wszystkimi nowinkami technicznym oraz obowiązującymi przepisami transportowymi oraz drogowymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno przyszłych kierowców jak i ich pracodawców, szkolimy wyłącznie na nowym sprzęcie, wyposażonym we wszystkie niezbędne systemy, w tym np. ASP i ESP (niezbędne do przeprowadzania zajęć w zakresie kwalifikacji zawodowej kierowców). Dzięki wysokiej jakości kształcenia i wysokiej zdawalności w zakresie kategorii C, C+E oraz D pracodawcy chętnie zwracają się właśnie do nas celem wyszkolenia swoich pracowników, bądź poszukują ich wśród naszych kursantów.

Dzięki przeznaczeniu większej ilości środków na dofinansowanie szkoleń transportowych w Urzędach Pracy, od 2017r. w powiecie gdańskim zwiększyła się liczba wyszkolonych kierowców zawodowych. Kluczowe w tym momencie staje się zatrzymanie ich w Polsce, a to osiągnąć można wyłącznie ocieplając wizerunek przewoźników.