S

Spacery edukacyjne w Parku Miejskim to kolejna atrakcja turystyczna w Wejherowie, skierowana do dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z typowymi parkowymi mieszkańcami i botaniką parku, a przede wszystkim zachęcenie do własnych obserwacji.

Zajęcia dedykowane są dla grup w przedziale wiekowym 7-11 lat, mają formę spaceru przez wytyczoną ścieżkę edukacyjną z przystankami.

Jak mówi Paweł Formela, kierownik działu edukacji przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, podczas spaceru dzieci odwiedzają miejsca, gdzie najczęściej bytują ptaki. W programie lekcji poza dzikimi ptakami, omawiane są też gatunki, które znajdują się w Parku m.in. łabędzie, bieliki, żurawie. Towarzyszy temu wspólne karmienie niektórych gatunków. Wszystko to zaplanowane jest w formie wakacyjnego spaceru z lornetką, na koniec zajęć grupa zbiera się w określonym miejscu, aby rozwiązać quiz, krzyżówkę, czy porysować.

– Podczas spaceru poruszone są także kwestie właściwych zachowań proekologicznych m.in. jak zachować się gdy spotkamy podlota, czyli pisklę, dlaczego nie powinno dokarmiać się chlebem ptactwa wodnego, dlaczego nie należy zabierać „zagubionej” kaczki i wiele innych przykładów – mówi Paweł Formela. – Drugi spacer dotyczy zapoznania się z roślinnością parku. Zajęcia odbywają się na dolnym tarasie parku i mają charakter bardziej stacjonarny.

– Park miejski to ulubione miejsce wejherowian, turystów oraz każdego, kto chce odpocząć w Wejherowie – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

– Jest wyjątkowo urokliwy ze względu na urozmaiconą przyrodę i ukształtowanie terenu. Amatorzy miejskiej przyrody podczas spacerów edukacyjnych mają okazję z bliska zapoznać się z mieszkańcami Parku. Zachęcamy do tych obserwacji.

Spacery odbywają się od 2 lipca do 31 sierpnia, we wtorki i czwartki  godz. 13. Może w nich uczestniczyć dziesięcioro dzieci w wieku od 7 do 11 lat, zbiórka – przy grającym Kaszubie. Zajęcia trwają ok. 1,5 godziny. Przebieg spaceru i jego trasa, a nawet ewentualne odwołanie spotkania uzależnione są od warunków atmosferycznych.

Zapisy pod nr telefonu: 668-686-490, w godzinach 7-15.