B

Budowa hali produkcyjnej wraz z magazynem i biurami zostanie zakończona w 2019 r. Jednym z elementów inwestycji będzie także budowa wewnętrznego układu drogowego.

Budowę będzie prowadzić spółka Pekabex Bet, która podpisała umowę z Metrix Metal. Realizacja Inwestycji będzie następowała w dwóch etapach. Etap pierwszy inwestycji zakończony zostanie do końca lutego 2019 r., zaś zakończenie inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 lipca 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 20, 6 mln zł. Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. /MG/