P

Park miejski w Wejherowie już od lat zmienia swoje oblicze. Sukcesywnie prowadzona jest rewitalizacja poszczególnych części parku.

Stawiają na edukację

Dziś w parku przebywa 26 ptaków, którymi zajmuje się miejski dział edukacji. Są to bieliki, żurawie, łabędzie czarne, łabędzie czarnoszyje i – od niedawna – koskoroby. – Park w naszym założeniu, oprócz funkcji typowo rekreacyjnej (gdzie rodzice przychodzą z dziećmi na plac zabaw oraz gdzie można pospacerować) ma spełniać rolę edukacyjną – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Dlatego rozwijamy go pod kątem zasiedlenia przez większą ilość różnych gatunków ptaków. Ale nie może być tak, że ktoś tylko przyjdzie do parku i zobaczy: tu jest bielik, tu żuraw, a tu pływa kaczka. Chcemy stworzyć formę zorganizowaną, dlatego z początkiem wakacji uruchomiliśmy spacery edukacyjne. Dwa razy w tygodniu nasi pracownicy na dwóch ścieżkach edukacyjnych (na jednej omawiane były żyjące tu ptaki, na drugiej zaś inne zwierzęta i rośliny) spotykali się z dziećmi i zapoznawali je z fauną i florą. Te spacery były też pewnego rodzaju testem, czy będzie zainteresowanie taką formą edukacji i czy nasi pracownicy się w tym sprawdzą. I sprawdziło się – wakacyjne spacery edukacyjne okazały się świetnym pomysłem. Aby te zajęcia były atrakcyjne, grupa dzieci nie mogła być zbyt liczna. Zdarzało się więc, że niektórym chętnym musieliśmy odmawiać. Uznaję to za sukces – widać, że uczestnikom bardzo się to podobało i zachęcali później swoich kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w takim spacerze. Do tego osoby, które to prowadzą, robią to z ogromną pasją i potrafią zainteresować dzieci poruszaną tematyką. Od początku roku szkolnego władze miejskie chcą rozszerzyć działalność edukacyjną, wprowadzając w szkołach zajęcia powiązane z przyrodą, które częściowo będą odbywać się właśnie w miejskim parku.

Kolejne inwestycje

Ale edukacja to nie wszystko, w parku realizowane są inwestycje. Siłownia zewnętrzna została niedawno rozbudowana i uzupełniona o kolejne urządzenia, natomiast w jej pobliżu powstaje kolejny plac zabaw dla dzieci – nieco inny niż ten już istniejący. W planach jest dalsza rozbudowa tego miejsca, ale już pod kątem osób niepełnosprawnych. Zostaną tu zainstalowane np. huśtawki, z których będą mogły korzystać osoby poruszające się na wózkach i trampolina także dostosowana do niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa jest już gotowa. – W dalszej perspektywie planowany jest remont, a być może nawet kompleksowa przebudowa amfiteatru – dodaje Beata Rutkiewicz. – Chcielibyśmy go nie tylko wyremontować, ale zbudować też zadaszenie i większe zaplecze, w którym np. aktorzy będą mogli się przebierać. Ale czy to się uda zrealizować, zależy od zgody konserwatora zabytków. Chcemy najpierw uruchomić procedurę na opracowanie koncepcji, a jeśli uzyskamy zgodę konserwatora zabytków, to zrealizować ten pomysł. Ważną zmianą w parku będą ponadto remonty ścieżek, któe rozpoczną się już jesienią bieżącego roku. Ścieżki są nieutwardzone w wielu miejscach ze względu na to, że teren jest podmokły. Dlatego postanowiono część ścieżek wykonać w formie pomostów drewnianych lub drewnopodobnych – dzięki temu ścieżki będą nieco podniesione i będzie można bez problemu dojść do dalszych zakątków parku suchą nogą. – Powoli wychodzimy z etapu robót budowlanych, teraz park unowocześniamy i dodajemy nowe elementy, które uatrakcyjnią ten teren – podsumowuje Beata Rutkiewicz. – Najważniejsze obecnie dla nas są działania edukacyjne związane z ptakami, poza tym park ma spełniać funkcję sportową (ścieżki nordic walking, siłownia zewnętrzna, itp.), rozrywkowo-kulturalną (koncerty, festyny, kino letnie i inne wydarzenia). Te wszystkie przestrzenie doskonale znajdują w parku swoje miejsce. Park ma być przede wszystkim miejscem integracji naszej społeczności.