B

Będzie nowa – 35. dzielnica Gdańska. Radni zagłosowali za podziałem Chełmu na dwie mniejsze dzielnice. Nowa dzielnica będzie nosiła nazwę: Orunia Górna – Gdańsk Południe. 30 sierpnia 2018 roku przejdzie do historii Gdańska jako dzień, kiedy zdecydowano o utworzeniu kolejnej, już 35 dzielnicy w mieście. O nowy podział dzielnic zabiegali mieszkańcy Oruni Górnej, którzy dotąd należeli do dzielnicy Chełm, ale nie czuli się z nią związani. Granica między Chełmem a Orunią Górną będzie przebiegać przez ulice Małomiejską i Świętokrzyską. Nowy podział dzielnicowy wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji samorządu, czyli 17 listopada. Warto przypomnieć, że dzielnica Chełm w tym momencie liczy ponad 51 tys. mieszkańców. To więcej osób niż mieszka na przykład w całym Sopocie. Gdańsk do momentu podjęcia uchwały ws. podziału Chełmu liczył 34 dzielnice administracyjne.