N

Na Molo Południowym w Gdyni zainaugurowano rozpoczęcie nowego roku
akademickiego Uniwersytetu Morskiego (dawniej Akademia Morska).

W uroczystościach udział wzięli m. in. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister Anna Moskwa, senator Dorota Arciszewska, prezydent miasta Wojciech Szczurek oraz władze uczelni z rektorem prof. Januszem Zarębskim na czele, studenci oraz absolwenci. Na wstępie uroczystości pożegnano sztandar dawnej Akademii Morskiej. Po wbiciu przez licznie przybyłych oficjeli symbolicznych gwoździ w przygotowany nowy sztandar Uniwersytetu Morskiego, został on uroczyście przekazany na ręce rektora Zarębskiego, który z kolei przekazał go pocztowi sztandarowemu nowej uczelni. Odbyły się także ślubowanie oraz immatrykulacja studentów i doktorantów I roku. Uniwersytet Morski w Gdyni jest kontynuatorem tradycji i następcą utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie Szkoły Morskiej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Nazwa Uniwersytet Morski w Gdyni została nadana uczelni Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. z dnia 16 lipca 2018 r., poz. 1362). Wcześniej uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni.