Z

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach stał się jedną z najnowocześniejszych szkół zawodowych w województwie.

W Barlewiczkach powstał nowoczesny obiekt do praktycznej nauki zawodu. Zbudowano 6 nowych pracowni i warsztatów dydaktycznych w branżach transport, logistyka, motoryzacja oraz środowisko. Zostały także wyposażone 3 pracownie branży ICT i elektronika. Przeznaczono na to blisko 8 mln złotych, z czego ponad 6,5 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne. Dzięki realizacji projektu szkoła w Barlewiczkach stała się prawdziwą szkołą XXI wieku. Marzena Zawisza, Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach, przyznaje, że na początku nie wierzyła, że powstanie takiego obiektu na terenie szkoły będzie możliwe. – Tu było prawdziwie ściernisko, stała stara sala, kiedyś świetlica blaszana. Kiedy tu przyszłam w 2012 roku, pomyślałam sobie, że nigdy nie będę mogła tego zmienić – wspomina Zawisza. – Od moich pierwszych dni pracy w tej szkole słyszałam od pracodawców, że kształcimy niedostatecznie. Pojawiła się konieczność stworzenia ośrodka kształcenia praktycznego. Potrzebne nam były warsztaty – obiekt, w którym będzie można szkolić i egzaminować. Rozmawialiśmy o tym z Panem Starostą już od 2012 roku. Wiedzieliśmy, jakie mamy potrzeby, ale czekaliśmy na moment, w którym będziemy mogli je zrealizować. W pewnym momencie Starosta zakomunikował mi, że pojawiła się szansa. Zostaliśmy zaproszeni do rozmów przez Urząd Marszałkowski. Po długiej walce na argumenty Urząd Marszałkowski wyznaczył nam te branże i kierunki, które mamy dzisiaj. Zależało mi, żeby włączyć do tego budownictwo i żywienie, niestety się nie udało. Patrząc z perspektywy czasu, gdyby w przyszłości pojawiły się nowe kierunki, myślę, że będzie nam o wiele łatwiej je wprowadzić dzięki temu, co już osiągnęliśmy. Nowe warsztaty zaprojektowali nauczyciele szkoły. – To była wielka praca zespołowa – podkreśla Zawisza. – Nad projektowaniem pracowni informatycznych pracował zespół pod kierunkiem Pana Macieja Bajura. Nauczyciele informatycy zaprojektowali wyposażenie pracowni według swoich doświadczeń i potrzeb. Pracą nad projektowaniem pracowni mechaniczno-motoryzacyjnych i mechanizacyjno-rolniczych kierował Pan Stanisław Saczuk. Pomagali mu Pan Piotr Smolarczyk, Pan Karol Gembicki oraz Pan Ryszard Blacha. Pracownię produkcji zwierzęcej przygotowywała Pani Ewa Raszczyk, a pracownię roślinną – Pani Jola Mroczkowska. Ważną rolę odegrała Wicedyrektor szkoły Pani Brygida Rutkowska-Piszcz. Była takim łącznikiem pomiędzy zespołem nauczycieli a Starostwem czy Urzędem Marszałkowskim. Te pracownie powstały od podstaw i są to naprawdę nowatorskie koncepcje. W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt. – Mamy nowy ciągnik Zetor, Toyotę hybrydową z automatyczną skrzynią biegów w 2 wariantach, nową tokarkę CNC, nowoczesną pracownię metrologii – wymienia Dyrektor. – W tym roku przyjęliśmy do pierwszych klas 138 osób. Są to 2 klasy szkoły branżowej I stopnia i 3 klasy technikum, przy czym te 3 klasy są podzielone na grupy: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz oraz technik informatyk. Od 4 lat technik informatyk wzbogacony jest o innowację służba więzienna. Jest to nasz nowatorki pomysł realizowany we współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie przygotowujący do pracy w służbach mundurowych. W naszej szkole uczą się też dzieci rolników posiadających duże gospodarstwa i dla nich stworzyliśmy nowy kierunek technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dyrektor jest dumna z tego, co udało się osiągnąć. – Mamy naprawdę dobrą kadrę, teraz mamy jeszcze świetne zaplecze i zostaje tylko walczyć, żeby zapewnić odpowiedni poziom – przekonuje Zawisza. – I walczymy, przykładem jest Pani Jola Mroczkowska, która projektowała pracownię produkcji roślinnej i która właśnie wybiera się na studia podyplomowe, mimo że wkrótce mogłaby iść na emeryturę. Nasi nauczyciele są otwarci, bez barier, cały czas się uczą. Trzeba też docenić ogromną rolę Starostwa Powiatowego. Nasz organ prowadzący uważa, że – cytując Zamoyskiego – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jeżeli dajemy wysoką jakość kształcenia, przekłada się to na rozwój całego środowiska. Szkoła w Barlewiczkach to prawdziwa szkoła XXI wieku, chociaż w dalekim Sztumie, na prowincji. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to może się u nas nauczyć i stać naprawdę bardzo dobrym fachowcem – puentuje