W

Wejherowo zachęca mieszkańców do tworzenia na terenie miasta ogrodów deszczowych. To doskonały sposób na wykorzystanie deszczówki.

Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych mają walor dekoracyjny i edukacyjny: zwiększają atrakcyjność przydomowych ogrodów, a przez swoje funkcje – zaangażowanie właścicieli nieruchomości w ochronę środowiska.

Te niewielkie instalacje mogą być skarbem nie tylko dla ich właścicieli, ale i dla całych miast. Mogą one znajdować się w gruncie bądź w pojemniku, np. koło domu, co jest ważne w mieście, gdzie brakuje powierzchni. Każdy, kto próbował kiedyś nasadzeń w donicy wie, jak szybko ziemia przysycha i jak często trzeba ją podlewać. Ogród deszczowy jest tu wyjątkiem. Ponieważ otrzymuje więcej wody z opadu, niż to wynika z jego powierzchni i nawet niewielki deszcz jest w stanie zasilić go odpowiednią ilością wody. Dlatego właśnie takie ogrody funkcjonują dobrze także w przestrzeni miejskiej, gdzie nie mają swojego opiekuna.

Zalety deszczowych ogrodów

Ogrody deszczowe mają właściwie same zalety. Nie tylko uatrakcyjniają miejsce, w którym są zakładane, poprawiają komfort życia i zdrowia ludzi, ale zmniejszają ilość spływających wód deszczowych, a co za tym idzie – ryzyko powodziowe. Mają także znaczenie ekonomiczne – wpływają na zmniejszenie opłat za usługi wodne (w tym podlewanie ogrodu), zmniejszają opłaty za niezagospodarowaną wodę opadową.

Jak przygotować ogród deszczowy:

 • w skrzyni należy wykonać otwór o średnicy 80mm
 • dno skrzyni wypełniamy warstwą keramzytu lub żwiru płukanego do wysokości 20cm
 • na kruszywie umieszczamy dwie rury drenujące o średnicy 80 mm każda
 • układamy poziomo rurę drenującą
 • rurę przelewową ustawioną pionowo
 • ułożoną rurę drenującą zasypujemy do wysokości 30 cm od dna donicy
 • warstwę kruszywa przykrywamy 45 cm piasku
 • w trakcie wypełniania należy materiał ubijać

 

Jakie rośliny można sadzić w ogrodzie deszczowym:

 • turzyce: owłosiona, pospolita, leśna, zwisła
 • miecznica wąskolistna
 • sit
 • krwawnica pospolita
 • kosace żółte lub syberyjskie
 • rdest wężownik
 • manna mielec
 • niezapominajka błotna
 • tojeść rozesłana i tojeść kropkowana
 • trzęślica modra
 • mozga trzcinowata
 • dobrze sprawdzające się w cieniu, rodzime paprocie wieloletnie:
  • długosz królewski, wietlica samicza

 

Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa:

– W dzisiejszym, bardzo zurbanizowanym świecie, coraz większego znaczenia nabiera zagospodarowanie wód opadowych na miejscu opadu. W wielu wypadkach problem wód opadowych może być rozwiązany za pomocą ich powierzchniowego zagospodarowania. Tym problemem zajęli się młodzi inżynierowie – studenci ostatniego semestru Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, którzy przygotowali dwa projekty – dotyczący zagospodarowania wód opadowych na terenie Wejherowa i zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Cedron. Młodzi inżynierowie w formie prezentacji i opracowań, przedstawili trendy i możliwości bezpiecznego zagospodarowania wód opadowych również na działkach prywatnych. Odpowiedzią na to wyzwanie mogą być ogrody deszczowe, które są najprostszym sposobem zagospodarowania wody opadowej, chłoną ją o 40 proc. więcej niż klasyczny trawnik. Ich głównym zadaniem jest zbieranie i wykorzystywanie deszczówki z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych. Stąd nasz gorący apel o tworzenie takich ogrodów deszczowych na swoich posesjach.