D

Do sprzedaży trafił pierwszy, ilustrowany przewodnik po oddziałach Muzeum Gdańska. W przyszłych latach planowane są wydawnictwa w językach angielskim oraz niemieckim. – W pierwszym ilustrowanym przewodniku znajdziemy dziewięć oddziałów miejskiego muzeum – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Po raz pierwszy oddajemy odwiedzającym Muzeum Gdańska tak obszerne kompendium wiedzy. Dzięki niemu polskojęzyczni turyści zapoznają się z dziedzictwem Gdańska i będą mogli je odkrywać przy okazji następnych wizyt. Najobszerniejsza, licząca 67 stron, część przewodnika dotyczy Ratusza Głównego Miasta. Pozostałe oddziały liczą od 25 do 37 stron, z wyjątkiem jedenastostronicowego opisu Kuźni Wodnej w Oliwie. Publikację można nabyć we wszystkich oddziałach Muzeum Gdańska z wyłączeniem Wartowni nr 1 na Westerplatte oraz Kuźni Wodnej w Oliwie w cenie 28 zł. W ramach pierwszego nakładu w obiegu znajduje się 1500 egzemplarzy publikacji.