W

W marcu 2019 roku odbyły się podsumowania dwu konkursów w których nagrody i wyróżnienia otrzymały pomorskie przedsiębiorstwa. Najpierw – 1. marca – tytułem POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2018 honorowano zwycięzców podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza. Wyboru laureatów dokonywało Jury pod kierownictwem prezydenta tej organizacji Zbigniewa Canowieckiego.

Następnie – 7 marca – nastąpiło podsumowanie zmagań o Pomorską Nagrodę Jakości, która przyznawana jest przez Kapitułę Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej pod przewodnictwem prof. Uniwersytetu Gdańskiego Małgorzaty Wiśniewskiej. Tym razem nagradzało środowisko naukowe współpracujące z biznesem oraz kontroler jakości – Polski Rejestr Statków.

Okazało się, że niektórzy zostali laureatami w obu przypadkach. Przedstawiamy ich.

JAKO PIERWSZE:

POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE RENK S.A.

I.Wyróżnienie pt. POMORSKI PRACODAWCA ROKU 2018 w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 pracowników odebrał prezes dr inż. SŁAWOMIR NIECKO. Przewodniczący Jury – prezydent PP Zbigniew Canowiecki przedstawił wybijającą się firmę:

„RENK to największy rynek hurtowy w północnej Polsce w branży rolno-spożywczej. Misją spółki jest zapewnienie najkorzystniejszych warunków nawiązywania relacji stosunków handlowych ze swoimi klientami. Teren RENKU zajmują hale do handlu hurtowego kwiatami, dekoracjami, owocami, warzywami i artykułami spożywczymi. RENK świadczy usługi najmu dla blisko 210 najemców, wynajmując powierzchnie w stałych obiektach i zadaszonych stanowiskach handlowych. Firma zatrudnia ponad 40 osób.”

Trzeba przyznać, że te ponad 40 osób to tylko organizatorzy i pracownicy obsługujący funkcjonowanie ww. Centrum, bo naprawdę liczba osób, które mają zatrudnienie dzięki działalności RENKU jest niepoliczalna. Na samym rynku dziennie pracuje około 1500 osób. W grupie tej znajdują się ci, którzy produkty dla RENKU wytwarzają, ci którzy je do sprzedaży oferują, ci którzy je w większych ilościach nabywają i dalej wykorzystują zarówno w handlu detalicznym jak w branży gastronomicznej czy hotelarsko- turystycznej.

Gratulacje laureatowi złożył marszałek pomorski Mieczysław Struk. Marszałek docenia przede wszystkim wspólnotę celów i działań:

– W imieniu samorządu województwa pomorskiego z prawdziwą przyjemnością składam Panu oraz wszystkim współpracownikom serdeczne gratulacje z okazji wyróżnienia Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. jako laureata w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2018….Działalność Państwa firmy jest dowodem na to, że można stworzyć silne przedsiębiorstwo, które mimo licznych wyzwań umacnia się dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu wszystkich współpracowników. Jako laureaci odznaczyli się Państwo zarówno dobrymi wynikami ekonomicznymi, jak również stworzeniem przyjaznych warunków pracy oraz umiejętnością dostrzeżenia potencjału swoich pracowników. Gratulacje złożył również Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. W liście gratulacyjnym życzył dalszego szybkiego rozwoju Spółki.

II. Wyróżnienie w Konkursie o POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI

Organizatorami Konkursu są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A. Walczą o tę nagrodę firmy, organizacje i instytucje z Pomorza, które w praktyce stosują, bądź zamierzają stosować filozofię Zarządzania przez Jakość:

– Szeroko pojęta jakość jest jednym z głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych – nie tylko na terenie naszego kraju, lecz także Europy. Udział w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji i stworzenia możliwości przeprowadzenia głębokiej samooceny, zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie zwrotnym – mówi przewodnicząca kapituły – prof. Uniwersytetu Gdańskiego Małgorzata Wiśniewska.

Pomorska Nagroda Jakości jest jedną z najbardziej cenionych. Weryfikuje to, co w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach jest codziennością – wysoką jakość organizacji pracy, świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy PNJ mają możliwość przystąpienia do elitarnego Klubu liderów skutecznego zarządzania, który stanowi platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Nagrodę prezesowi RENKU Sławomirowi Niecko wręczyli: wiceprezes zarządu Pomorskiej Rady FSNT – NOT Henryk Paszkowski i przewodnicząca Kapituły prof. UG Małgorzata Wiśniewska.

Dodatkowo prezes RENKU został wyróżniony przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha, w imieniu którego pismo gratulacyjne odczytał dyrektor biura wojewody Tomasz Gieszcz. Wojewoda kładzie nacisk na znaczenie tego typu przedsiębiorstw dla gospodarki narodowej:

Gratuluję zdobycia wyróżnienia… Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, osiągania zamierzonych celów i satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju i propagowania pomorskiej myśli i biznesu. Polska, a co za tym idzie pomorska gospodarka, dobrze się rozwijają. Nie możemy zapominać, że to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą siłę napędową gospodarki. To sektor, który wypracowuje około 60% PKB i tworzy 70% miejsc pracy. Firmy takie jak RENK udowadniają, że dobry pomysł, skuteczna strategia, innowacyjność i pracowitość zawsze przełożą się na zysk, rentowność i uznanie.

Anna Kłos