W

W marcu odbyła się Gala XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Jak co roku, towarzyszyła jej konferencja z cyklu „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”. Po części konferencyjnej wręczono dyplomy i statuetki przedsiębiorstwom oraz organizacjom, które spośród uczestniczących w konkursie, wyróżniły się najwyższymi standardami zarządzania projakościowego.

Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu staje się coraz trudniejsza, bowiem podmioty ubiegające się o nagrodę reprezentują coraz wyższy poziom jakości zarządzania.

Kapituła przyznała 8 Laurów i 9 wyróżnień w 5 kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne.

Ponadto przyznano Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości oraz Nagrodę Specjalną im. Eugeniusza Murczkiewicza- inicjatora Konkursu.

Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyznane przez: marszałka Województwa Pomorskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, wojewodę pomorskiego, starostę starogardzkiego, Polski Rejestr Statków SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i „Pracodawców Pomorza”

Wyróżnienia „Pracodawców Pomorza” otrzymali: Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Renova Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Creon Sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Wręczył je prezydent tej organizacji Zbigniew Canowiecki.

LAUREACI

kategoria MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

 • Srebrny Laur Jakości – Pętla Żuławska Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie – LKK Sp. z o.o.

 

kategoria MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Złoty Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.

 • Srebrny Laur Jakości – EL-MARK Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Rënk

 • Wyróżnienie – MURKAM Leon Czerwiński Usługi kamieniarsko-Budowlane

 

kategoria ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Złoty Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipack Sp. j.

 • Srebrny Laur Jakości – Trec Nutrition Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”

 

kategoria DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Złoty Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

 

kategoria ORGANIZACJE PUBLICZNE

 • Złoty Laur Jakości – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 • Srebrny Laur Jakości – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 • Wyróżnienie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

 • Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

 

INDYWIDUALNA POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. PROF. ROMUALDA KOLMANA

 • Nagrodę otrzymał Tadeusz Skajewski, właściciel firmy Temis & Spawmet

 

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. EUGENIUSZA MURCZKIEWICZA

 • Vivadental Sp. z o.o.

NAGRODY SPECJALNE

 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie oraz Wyróżnienie Starosty Starogardzkiego także dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

 • Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

 • Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter

 • Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków S.A. – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze S.A. RENK