N

Na Wyspie Sobieszewskiej powstała przystań jachtowa, która już wkrótce trafi pod opiekę Gdańskiego Ośrodka Sportu. Koszt inwestycji, to 6,5 mln zł. Na początku września pierwsze jednostki będą mogły zacumować w nowym miejscu.

Przystań powstała z prefabrykowanych pomostów pływających z trapami zejściowymi, które tworzą zamknięty port w kształcie litery „C”. Plan zakłada cumowanie 73 jednostek. Przygotowano slip (miejsce wodowania żaglówek) dla jednostek pływających o wymiarach 6×6,5 m. Nabrzeże zostało wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koła ratunkowe i postumenty oświetleniowe.

Oprócz infrastruktury wodnej na terenie przystani wybudowano także budynek bosmanatu z zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi i salą szkoleń dla około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu pojawiła się m.in. wiata z zabudowanym paleniskiem na grill. Została ona funkcjonalnie połączona z salą szkoleniową, umożliwiając organizowanie wydarzeń żeglarskich z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wybudowano również hangar do przechowywania sprzętu pływającego.

Port Jachtowy w Górkach Zachodnich, prezentacja stanu obecnego i zapowiedź przebudowy

– Konsekwentnie budujemy infrastrukturę dla żeglarzy i to jest kolejny punkt na naszej mapie. Akurat ta przystań, to element większej całości ważnego programu stawiającego na rozwój turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

To nie jedyna inwestycja żeglarska w Gdańsku. Na początku września została podpisana umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Górki Zachodnie, a już 21 września nastąpi przekazanie terenu budowy. Umowa przewiduje realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Po zakończeniu prac cumować będzie mogło w marinie ponad 180 jednostek.
Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich to kolejny projekt, który wpisuje się w program ożywienia i rozwoju turystyki wodnej – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Niedawno oddawaliśmy do użytku przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy cały pakiet projektów realizujących przystanie kajakowe w różnych punktach miasta, a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Zachodnie. Jest to projekt korzystający z dofinansowania unijnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wizyta Prezydent Miasta Aleksandry Dulkiewicz na wybudowanej niedawno przystani jachtowej na Wyspie Sobieszewskiej.

Na realizację całego zakresu zadania wykonawca robót firma NDI S.A. z Sopotu będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to ponad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie unijne wynosi 12 mln zł.

Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest m.in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. Wybudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna. Teren zostanie oświetlony, planowane jest także wykonanie nowej nawierzchni i trawników oraz małej architektury.

Wykonawca ma doprowadzić do miejsc cumowania wszystkie media, czyli energię i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co ważne droga dojazdowa do przystani jest przewidziana również do realizacji, ale już w drugim etapie – powiedziała Ewa Zielińska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” przewidziano rozbiórkę starych drewnianych pomostów i budowę nowych, pływających oraz falochronu. Prowadzone będę także m.in. roboty czerpalne w basenie portu jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. Przebudowane zostaną nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”.

Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie odświeżone, w pierwszym etapie liczba miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, drugim etapie o następne 53 miejsca. To już piąta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wykonawca robót musi zadbać również o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych i rampa dla osób niepełnosprawnych.